Sign In

Hydrometallurginen pilotointi

Tarjoamme räätälöityjä ratkaisuja liuotukseen ja metalleiden selektiiviseen erotukseen ja talteenottoon

VTT:n erotusteknologian tutkimus tarjoaa uudenlaisen mobiilin Flexmet-pilotointiympäristön metalleiden erilaisista raaka-aineista tapahvuvaan hydrometallurgiseen prosessointiin.

Tarjoamme räätälöityjä ratkaisuja liuotukseen ja metalleiden selektiiviseen erotukseen ja talteenottoon materiaalivirroista sekä parempia keinoja hyödyntää niitä. Liuotusjäännösten ja sakkojen karakterisointi loppusijoitusta ja jatkoprosessointia varten kuuluvat osana palveluumme.

Ottakaa yhteyttä meihin ja turvatkaa osaamisenne ja liiketoimintanne tulevaisuus!

Teollista kokemusta ja tieteellistä osaamista

Asiantuntijoillamme on jo vuosien teollinen ja akateeminen kokemus metalleiden jalostuksesta, prosessoinnista, erotuksesta ja liuospuhdistuksesta. Tähän liittyy myös haitallisten epäpuhtauksien erotus virroista ja toksisten aineiden saattaminen stabiilimpaan olomuotoon.

Osaamiseemme kuuluu erilaisia hydro- ja biohydrometallurgian prosessointitekniikoita, joihin sisältyy liotus ja talteenotto eri materiaalivirroista.

Metallipitoisia primääri- ja sekundäärimateriaalien talteenottoa tutkitaan parempien saantojen ja selektiivisyyksien kannalta. 

Joustava laitteisto panos- ja jatkuvatoimisiin koeajoihin

Flexmet mobile -hydrometallurginen laitteisto koostuu uusista titaanisista liuotus- ja saostusreaktoreista, sementointireaktorista sekä jatkuvatoimisesta neste-neste uuttolaitteistosta. 

Flexmet mobile -pilottilaitteet on suunniteltu sekä panoskokeisiin että 1-5 L/h jatkuvatoimiselle virtaukselle.

Kokeellista työtä tukevat VTT:n omat termodynaamiset laskentatyökalut sekä asiakkaalle räätälöidyt virtauskaaviot.
Pääasiakkaitamme ovat kaivosteollisuus, metallinjalostus sekä kierrätysyritykset.

VTT on aktiivisesti mukana raaka-aineiden tutkimusprojekteissa ja Green Mining -ohjelmassa ja useissa hydrometallurgiaan liittyvissä EIP Commitmenteissa.. Olemme myös mukana kriittisiin metalleihin liittyvissä kansainvälisissä EU-asiantuntija työryhmissä kuten European Innovation Platform on Raw materials (EIP RM) ja European Rare Earth Competence Network (ERECON).

Metallin prossesointiteknologian kehittäminen on välttämätöntä parempien saantojen aikaansaamiseksi.
Flexmet-pilotlaitteistolla päästään askel eteenpäin teknologian validoinnissa ja suunnitellun uuden prosessikonseptin toteuttamisessa. Toteutuessaan uusi konsepti voi vähentää ympäristökuormitusta sekä antaa tarkemman arvion tehdasmittakaavaisen prosessin investointi- ja käyttökustannuksista.