Sign In

Kriittiset metallit ja harvinaiset maametallit

Hyödynnä paremmin materiaalivirtoja, paranna talteenoton resurssitehokkuutta

Kriittisillä metalleilla ja harvinaisilla maametalleilla on tärkeä merkitys uusien puhtaiden teknologioiden komponenteissa. Näiden metallien ominaisuuksien ansiosta korkean teknologian sovelluksiin voidaan rakentaa täysin uudenlaista toiminnallisuutta.

Myös saatavuuden suhteen nämä alkuaineet ovat kriittisessä asemassa EU:ssa ja kehittyvissä maissa, ja niiden kysyntä on kasvussa.

Aluetta koskeva tutkimuksemme tarjoaa räätälöityjä ratkaisuja, joilla materiaalivirtoja voidaan hyödyntää paremmin ja niistä tapahtuvan talteenoton resurssitehokkuutta voidaan parantaa.

Ottakaa yhteyttä meihin ja turvatkaa osaamisenne ja liiketoimintanne tulevaisuus!

Teollista kokemusta tutkimukseen pohjaten

Asiantuntijoillamme on vuosien teollinen ja akateeminen kokemus metallien jalostuksesta ja prosessoinnista, erotuksesta sekä liuospuhdistuksesta. 

Osaamiseemme kuuluu erilaisia hydro- ja biohydrometallurgian prosessointitekniikoita, joihin sisältyy liotus ja talteenotto eri materiaalivirroista.

Metallipitoisia primääri- ja sekundäärimateriaaleja tutkitaan kriittisten metalleiden talteenoton kannalta. VTT tekee myös kriittisten metallien substituutiota ja ympäristövaikutusanalyyseja.

Hydrometallurgian piloitointi ja mallinnus tulosten varmentamiseksi

Flexmet mobile -hydrometallurginen laitteisto koostuu uusista titaanisista liuotus- ja saostusreaktoreista, sementointireaktorista sekä jatkuvatoimisesta neste-neste uuttolaitteistosta. 

Flexmet mobile -pilottilaitteista on suunniteltu sekä panoskokeisiin että 1-5 L/h jatkuvatoimiselle virtaukselle. 

Kokeellista työtä tukevat VTT:n omat termodynaamiset laskentatyökalut sekä asiakkaalle räätälöidyt virtauskaaviot.
Pääasiakaskuntamme on kaivosteollisuus, metallinjalostus sekä kierrätysyritykset.

VTT on aktiivisesti mukana raaka-aineisiin ja kriittisiin metalleihin liittyvissä kansainvälisessä yhteistyössä, mm. erilaisissa EU- asiantuntijatyöryhmissä kuten European Innovation Platform on Raw materials (EIP RM) jaEuropean Rare Earth Competence Network (ERECON).

Kriittisillä metalleilla ja harvinaisilla maametalleilla on tärkeä merkitys kestävän kehityksen teknologioissa ja niiden kehityksessä sekä vihreissä teknologioissa, strategisissa materiaaleissa, resurssitehokkuudessa ja maailmantaloudessa.