Sign In

Kestävän kehityksen mukaisten materiaalien ja koneiden suunnittelu

Palveluita uusien tuotteiden ja valmistuksen elinkaaren hallintaan

​​​

Materiaalien ja valmistustekniikoiden suunnittelu käyttötarpeen mukaan tehostaa toimintaa ja on yleensä kestävän kehityksen mukaisin ratkaisu.

Uusien tuotteiden ja valmistuksen elinkaaren hallintaan tarkoitetut palvelumme voivat tuoda materiaali- ja energiasäästöjä sekä ympäristöhyötyjä.

Virtaviivaistettu valmistus ja oikeat materiaalivalinnat tuovat säästöjä ja lisäävät tehokkuutta

Aloitamme työn perehtymällä käyttösovelluksen yksilöityihin vaatimuksiin ja etenemme suunnittelussa taaksepäin kohti sopivia materiaaleja ja laitteita. Simuloimme, testaamme ja arvioimme samalla teknoekonomista toteutettavuutta.

Palvelumme yhdistää osaamisemme materiaaleista, laitteista ja koneista, elinkaarihallinnasta, prosessilaskennasta, kestävän kehityksen teknologioista ja työkaluista.​