Sign In

Alustavat kustannusarviot

Varmenna uuden prosessin taloudellisuus, vertaile eri prosessivaihtoehtoja

Alustava kustannusarvio sisältää prosessi- ja kustannuslaskelmat yksikköprosessille tai kokonaisprosessille. Kustannusarvio on tärkeä työkalu investointipäätöstä tehtäessä. Sen avulla voidaan varmentaa uuden prosessin taloudellisuus tai sitä voidaan käyttää eri prosessivaihtoehtojen vertailuun.

Ota meihin yhteyttä, kun haluat varmistaa uuden prosessideasi taloudellisuuden.

Neljää sulfaatinpoistovaihtoehtoa arvioitiin asiakkaan prosessia varten. Arvioinnissa käytettiin apuna HSC-sim mallinnusohjelmaa, jolla kaikki prosessivaihtoehdot mallinnettiin. Mallinnuksesta saatu data, kuten reagenssikulutukset ja prosessivirtojen määrä, hyödynnettiin prosessien kustannuslaskelmissa. Malleja ja kustannuslaskelmia käytettiin tukemaan prosessivalintaa.

Tietämystä malmista metalliin asti

Asiantuntemuksemme kattaa prosessilaskelmat, laitteiden mitoitukset ja investointi- sekä käyttökustannuslaskelmat. Voimme myös tarjota kustannuslaskelmiin tarvittavan tutkimustyön tekemiseen. Tutkimustoimintamme kattaa koko ketjun malmista metalliksi asti.

Maailmanlaajuista yhteistyötä

Kaivos- ja metalliteollisuudessa laajalti käytetty HSC-sim-prosessimallinnusohjelmisto on päätyökalumme prosessilaskelmien tekemisessä.

VTT tekee yhteistyötä useiden yliopistojen ja insinööritoimistojen kanssa. VTT:llä on projekteja mm. kaivannais- ja sementtiteollisuuden ja sinkkioksidia tuottavien yritysten kanssa, sekä myös hydrometallurgisiin ja vesi-intensiivisiin prosesseihin liittyviä projekteja.