Sign In

Mallinnus ja simulointi

Vastauksia asiakkaiden ongelmiin, apuna kehittynyt mallinnus

VTT tarjoaa syvälliseen kemiantuntemukseen perustuvia vastauksia asiakkaiden ongelmiin käyttämällä apuna kehittynyttä mallinnusta. Olemme kehittäneet omia ohjelmia, kuten ChemSheet ja KilnSimu, joilla voidaan mallintaa monimutkaisia teollisia prosesseja ja ilmiöitä. Kehittyneillä malleilla voidaan arvioida nopeasti ja kustannustehokkaasti uusia investointeja tai optimoida olemassa olevia prosesseja.

“Sementin valmistajalle termisen tehokkuuden parantaminen on olleelista. KilnSimu on erittäin tehokas ja hyödyllinen työkalu sementtiprosessin analysointiin. KilnSimun avulla voimme konkreettisesti laskea prosessiparanusten vaikutuksen.” Dr Yokota, UBE Industries.

Kilnsimu-mallin avulla voitiin menestyksekkäästi ennustaa sementtiklinkkerin käyttäytyminen ja koostumus sekä arvioida haitallisten sulfaatti- ja klooriyhdisteiden kiertoonjäävät pitoisuudet käytettäessä vaihtoehtoisia polttoaineita esikalsinointiyksikössä ja rumpu-uunissa.

”VTT arvioi työssä neljää prosessiimme liittyvää sulfaatinpoistovaihtoehtoa. Prosessimallit ja kustannuslaskelmat olivat erittäin hyödyllisiä ja pystyimme niiden avulla valitsemaan parhaan prosessin” Pasi Kreivi, Agnico Eagle

Neljää sulfaatinpoistovaihtoehtoa arvioitiin asiakkaan prosessia varten. Arvioinnissa käytettiin apuna HSC-sim mallinnusohjelmaa, jolla kaikki prosessivaihtoehdot mallinnettiin. Mallinnuksesta saatu data, kuten reagenssikulutukset ja prosessivirtojen määrä, hyödynnettiin prosessien kustannuslaskelmissa. Malleja ja kustannuslaskelmia käytettiin tukemaan prosessivalintaa.

VTT:n näkökulma sopii hyvin teollisiin tarkoituksiin, ja sen kehittämiään laskentaohjelmia voi helposti yhdistää kaupallisiin prosessimalleihin. Ne edustavat ainutlaatuista osaamista ja auttavat meitä löytämään uusia,
kansainvälisiä asiakkaita simulaatioliiketoimintaamme”, sanoo Process Flow Ltd Oy:n toimitusjohtaja Kenneth Eriksson.

Teollisten prosessien syvällistä ymmärrystä

VTT ymmärtää syvällisesti teollisia prosesseja ja osaa mallintaa niitä ja niissä tapahtuvia ilmiöitä. Prosessiparametrien laskennan lisäksi voimme arvioida prosessiin liittyviä kustannuksia. VTT tutkimus keskittyy hydrometallurgisten prosessien ja ilmiöiden mallinnukseen, kuten esimerkiksi teräksentuotantoon liittyvien pintanergioiden ja vaahtoamisen mallinnukseen. VTT:n ainutlaatuinen CFE-menetelmä (Constrained GIBBS Free Energy) tarjoaa uusia mahdollisuuksia materiaalitieteelle ja prosessiteollisuudelle. Asiakkaat hyötyvät prosessien paremmasta ajettavuudesta ja kontrollista. 

Työkalut ja verkostot

VTT hyödyntää tunnettuja prosessisimulintiohjelmia, kuten ChemSheet, KilnSimu ja HSC-sim. Teemme tarkkoja termodynaamisia malleja, joilla voimme kuvata asiakkaan prosessin. ChemSheet on erityisen hyödyllinen laskettaessa mutkikkaiden monifaasivirtojen faasitasapainoja, esimerkiksi hydrometallurgisia systeemejä, suolasulia tai suolojen seoksia. VTT tekee yhteistyötä useiden yliopistojen ja insinööritoimistojen kanssa. VTT:llä on projekteja mm. kaivannais- ja sementtiteollisuuden ja sinkkioksidia tuottavien yritysten kanssa sekä hydrometallurgisiin ja vesi-intensiivisiin prosesseihin liittyviä projekteja. VTT on muun muassa toimittanut kloridin ja natriumin poistoon selluteolisuuden prosessivirroista liittyviä ratkaisuja.