Sign In

Käyttökokemus ja asiakaskokemus - tie uudistumiseen ja kilpailukykyyn

 

​24.4.2017 kello 12.30-16.00

Fastems Oy, Tuotekatu 4, Tampere

 

Mieleenpainuva ja erottuva asiakaskokemus on yhä tärkeämpi kilpailutekijä yritysten välisessä liiketoiminnassa markkinalla, jossa tuotteiden tekniset ominaisuudet ovat usein hyvin samankaltaisia. Käyttökokemus kertoo, miltä ihmisestä tuntuu käyttää tuotetta tai palvelua. Asiakaskokemus kattaa kaikki asiakkaan kokemukset ensimmäisestä yhteydenotosta toimitukseen, huollon ja ylläpidon palveluihin. Huono asiakaskokemus näkyy asiakaspalautteena tai asiakaskatona. Positiivinen asiakaskokemus taas lisää yrityksen kiinnostavuutta, asiakasuskollisuutta ja myyntiä.

VTT on ollut mukana useiden edelläkävijäyritysten käyttö- ja asiakaskokemuksen vahvistamisessa (esim. Fastems, Konecranes, KONE, Rocla). Haluamme nyt levittää oppeja  erityisesti pk-yrityksille, ja valmistella pk-yritysryhmän kanssa uusia, käyttö- ja asiakaskokemukseen liittyviä kehityshankkeita.

Tee käyttö- ja asiakaskokemuksesta yrityksesi kilpailuetu yhteistyössä muiden kiinnostuneiden pk-yritysten ja VTT:n asiantuntijoiden kanssa!

 

Tilaisuuden ohjelma:

12.30  Tilaisuuden avaus ja esittäytymiset

Tehdään yhdessä tulevaisuutta nyt! Tero Kiviniemi VTT

"The way we rock" - Käyttö- ja asiakaskokemus Fastemsilla, Harri Nieminen, Fastems

Parempia tuotteita ja uusia ideoita - keskity käyttökokemukseen! Eija Kaasinen, VTT

Positiivinen asiakaskokemus- miksi ja miten? Maaria Nuutinen, VTT

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset, Tekes

14.15 -14.30 Tauko

Yritysten omat tavoitteet ja suunnitelmat

Työpaja: Käyttö- ja asiakaskokemuksella menestykseen

15.45             Yhteenveto ja jatkotoimenpiteet

16.00             Tilaisuus päättyy

 

Työpajassa käsitellään muun muassa seuraavia aiheita:

Käyttökokemus tuote- ja palvelukehityksen lähtökohtana - Kilpailukykyisemmät tuotteet ja palvelut

 • Miten tehdä hyvistä tuotteista ja palveluista vielä parempia?
 • Miten tunnistaa kriittisiä asiakastarpeita ohjaamaan tuote- ja palvelukehitystä?
 • Miten herättää markkinoilla positiivista huomiota?

 

Asiakaskokemus oman yrityksen toiminnan ohjaajana – Erinomaista asiakaskokemusta tuottava organisaatio

 • Millaista kokemusta asiakkaat odottavat? Onko asiakas aina oikeassa?
 • Miten yritysten välisiä palveluita suunnitellaan asiakaskokemus lähtökohtana?
 • Miten tarjotaan yhtenäinen asiakaskokemus kaikessa toiminnassa?

 

Asiakaskokemuksen parantaminen kaikissa kosketuspisteissä – loistava asiakaskokemus brändin vahvistajana

 • Miten oman tuotteen tai palvelun merkitystä voidaan kuvata asiakkaille kokemuksellisesti?
 • Mitä mielikuvia brändi herättää?
 • Miten vahvistetaan brändiä haluttuun suuntaan?

 

Kokemuksellisuudella uutta liiketoimintaa - toimialan edelläkävijäksi

 • Kuinka voidaan erottautua positiivisesti ja vakuuttavasti asiakaskokemuksen avulla?
 • Kuinka kokemuksellisuuden avulla voidaan luoda uutta liiketoimintaa? Ja löytää uusia markkina-alueita myös kansainvälisesti?
 • Miten vahvistetaan asemaa toimialan edelläkävijänä?