Sign In

Kannattavaa kasvua laitetoimittajalle palveluliiketoiminnasta

 

Palveluliiketoiminta tarjoaa parhaat kasvunäkymät useilla toimialoilla. Palveluiden kehittäminen aidoksi liiketoiminnaksi edellyttää kuitenkin uudenlaista liiketoiminta-ajattelua, teknologioita ja kykyä tuottaa palveluita tehokkaasti.

VTT kokoaa pk-yrityksille kehityshankkeita palveluliiketoiminnan keskeisistä teemoista. Kehitä palveluliiketoiminnasta kannattavan kasvun lähde yrityksellesi yhteistyössä samasta kehityshaasteesta kiinnostuneiden yritysten ja VTT:n asiantuntijoiden kanssa
    

Millaisia mahdollisuuksia palveluliiketoiminta tarjoaa?

 • Palvelujen rooli strategiassa
 • Palveluideoiden ja uusien markkinoiden tunnistaminen
 • Asiakaskeskeinen toimintatapa käytännössä
 • Askeleet palveluliiketoimintaan
 • Teknologiat palvelun toteuttamisessa

 

Miten kehittää asiakaslähtöinen palvelutarjoama?

 • Asiakastarpeiden tunnistaminen ja asiakashyötyjen muodostuminen
 • Tuote-palvelukokonaisuudet ja teknologiat
 • Palvelukonseptien kehittäminen asiakkaiden kanssa
 • Palveluiden räätälöinti

 

Miten lisätä palveluprosessien tuottavuutta?

 • Palveluverkoston jäsentäminen ja kehittäminen
 • Palveluprosessin suunnittelu ja kehittäminen
 • Teknologiat palveluiden tehostamisessa

  

Miten syventää asiakassuhteita elinkaaripalveluiden avulla?

 • Uusi rooli ratkaisutoimittajana
 • Riskien ja mahdollisuuksien hallinta
 • Hinnoitteluratkaisut elinkaaripalveluissa
 • Käytön, kunnossapidon ja investointitoiminnan kehittäminen
 • Teknologioiden hyödyntäminen elinkaaripalveluissa

 

 

 Jos olet haluat lisätietoja, ota yhteyttä jukka.hemila@vtt.fi.

Ensimmäinen Pk-projektilähtö Kannattavaa kasvua laitetoimittajille palveluliiketoiminnasta toteutettiin 20.4.-15.6.2015.