Sign In

Horisontti 2020 ja pk-yritykset

​VTT:n partneriksi EU-hankkeisiin

​Horisontti 2020 on EU:n tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelma, joka rahoittaa eurooppalaisia tutkimus- ja innovaatiohankkeita yli 70 miljardilla eurolla vuosina 2014–2020. EU on asettanut tavoitteeksi saada pk-yritykset osallistumaan aktiivisesti Horisontti 2020 –ohjelmaan. Ohjelma tarjoaa pk-yrityksille väylän kansainvälistyä sekä verkostoitua eurooppalaisten tutkimuslaitosten, yliopistojen sekä yritysten kanssa..

PK-Instrumentit

Horisontti 2020 sisältää erityisesti pk-yrityksille suunnattuja instrumentteja kuten SME Instrument sekä Eurostars II. Ehkä helpoin ja tehokkain tapa tutustua Horisontti 2020 ohjelmaan, on osallistua siihen VTTn ohjaamana ja partnerina.

Edellisessä puiteohjelmassa (FP7) VTT oli suurin rahoituksen saaja Suomessa (~22 %) ja VTT aktivoi hankkeisiinsa selvästi tehokkaimmin yrityksiä - niin suuryrityksiä kuin pk-yrityksiä Suomesta. Moni pk-yritys kertoo, että he tutustuivat EUn tutkimusohjelmaan VTTn avulla ja nyt heitä ollaan pyydetty mukaan hankkeisiin eri puolilta Eurooppaa. Kts. Tekes raportti

Rahoitustaso

Rahoituksesta voi mainita lyhyesti, että rahoitustaso on oleellisesti korkeampi kuin esimerkiksi Tekesillä. Rahoitustaso tutkimushankkeissa on ~100% suorista kuluista ja lähellä markkinoita olevissa hankkeissa tukitaso on 70%. Kummassakin tapauksessa tuettaviin hyväksyttäviin kustannuksiin lasketaan yleiskustannuksiksi 25% suorista hyväksyttävistä kustannuksista. Tutkimushankkeissa alihankinta ei yleensä ole sallittua, mutta SME Instrument ja Eurostars hankkeissa se sallitaan. Lisäksi SME Instrument rahoitusvälineessä ei välttämättä tarvita minimi konsortiota, joka on 3 partneria, vähintään 3 EU-maasta tai liitännäismaasta.

H2020 SME Instrument

Jos olet kiinnostunut H2020 SME Instrumentista ota yhteyttä H2020SME@vtt.fi

 

 

Ota yhteyttä