Sign In

Optiset mittausjärjestelmät

 

VTT kehittää, suunnittelee ja rakentaa edistyneitä mittauslaitteita, jotka vastaavat kaikkein haastavimpienkin sovellusten vaatimuksiin. VTT on kehittänyt kymmeniä instrumentteja, jotka ovat kaupallisessa käytössä erittäin vaativissa prosessiympäristöissä.

VTT:n optiset analysaattorit ja menetelmät perustuvat UV-, VIS-, NIR-, MIR- Raman- ja fluoresenssispektroskopiaan. Niitä sovelletaan esimerkiksi kosteuden mittauksessa, kemiallisen koostumuksen analysoinnissa sekä materiaalin paksuuden ja yhtenäisyyden analysoinnissa. 

Luomme uusia liiketoimintamahdollisuuksia anturivalmistajille. Lisäksi toimitamme seuraavan sukupolven ratkaisuja avaimet käteen -periaatteella erilaisille loppukäyttäjille, kuten paperi-, paino- teräs- ja lääkealan yrityksille.

Lopputuotteen laatu, materiaalin pinta, topografia, virheiden havaitseminen, 3D-dimensioiden sekä värien mittaus ovat esimerkkejä huippunopeista teollisuusprosesseista, joissa hyödynnetään VTT:n kamerateknologioita sekä konenäköön perustuvia mittausjärjestelmiä.

Instrumenttien kehityssykli

VTT on kansainvälisesti johtava verkon välityksellä käytettävien optisten analysaattoreiden tutkimus- ja kehityslaitos. VTT:llä työskentelee yli 60 optisen laite- ja mittaustekniikan, prosessianalyysin ja -mallintamisen, optoelektroniikan, konenäön, kuvankäsittelyn ja tarkkuusmekaniikan asiantuntijaa.

Hallitsemme koko optisten instrumenttien tuotekehitysprosessin mittausperiaatteista ja konseptien nopeasta prototypoinnista online-toteutettavuustutkimuksiin ja lopputuotteen kehittämiseen. Tarjoamme korkealuokkaisia tutkimus- ja kehityspalveluita mittauslaitteiden ja hallintajärjestelmien valmistajille sekä loppukäyttäjille. VTT:n suunnittelu- ja valmistusosaaminen kattaa optiikan, mekaniikan, elektroniikan sekä ohjelmisto-osaamisen. Osallistumme lisäksi aktiivisesti järjestelmiemme toteutukseen ja teolliseen testaukseen.

Optisten mittausjärjestelmien kehitys perustuu VTT:n tehokkaisiin suunnittelumenetelmiin sekä kykyyn yhdistellä optisiin analysaattorilaitteisiin ja -komponentteihin liittyvien teknologioiden uusimpia kehityssuuntauksia.

Prosessianalysaattorit

VTT on johtava uusien, rankkoihin ja vaativiin olosuhteisiin kehitettävien prosessianalysaattoreiden tutkija ja kehittäjä. Prosessianalysaattoriratkaisut räätälöidään asiakkaan vaatimusten mukaan. Järjestelmät suunnitellaan ympäristöihin, joiden mittausnopeus, epäpuhtaudet, lämpötila ja värähtely estävät markkinoilla olevien valmiiden ratkaisujen käytön. Prosessianalysaattoreitamme käytetään pääasiassa massatuotantoa harjoittavilla aloilla, kuten paperi- ja terästeollisuudessa, sekä lääketeollisuuden kaltaisilla aloilla, joissa raaka-ainekustannukset, jätteiden käsittely sekä lopputuotteen laatu ovat ensiarvoisen tärkeitä.

Konenäköjärjestelmät

VTT kehittää konenäköjärjestelmiä ja -ratkaisuja erilaisiin teollisiin sovelluksiin.

VTT:n tuottamia konenäköjärjestelmiä käytetään esimerkiksi partikkelien koon mittaamiseen, pinnan tarkistamiseen, reaaliaikaiseen topografiaan ja tien kunnon valvomiseen. VTT:n järjestelmiä käytetään laboratorioissa, vaativissa teollisissa ympäristöissä ja jopa ulkomittauksissa.

Osaamisalueitamme ovat:

 • näköjärjestelmien suunnittelu
 • huippunopeat kamerateknologiat
 • valaistusjärjestelmien suunnittelu
 • nopea algoritmien prototypointi
 • teollisten näköjärjestelmien ohjelmointi
 • käyttöliittymäsuunnittelu

Kannettavat ja mobiilimittalaitteet

VTT on kehittänyt mielenkiintoisia teknologia-alustoja älykkäille mobiilimittalaitteille ja kannettaville mittareille. Yhdistämällä monitieteellisen suunnittelu- ja valmistusosaamisen uusimpiin komponenttiteknologioihin luomme innovatiivisia mobiilimittalaitteita ja kannettavia mittareita. Tuomme optiset mittausteknologiat matkapuhelimiin ja muihin kannettaviin, langattomiin tai akkukäyttöisiin laitteisiin.

VTT on kehittänyt matkapuhelimiin integroitavia mobiilimitta-alustoja vuodesta 2005. Tuloksena on ollut paitsi mielenkiintoisia mittaussovelluksia, myös uudenlaisia teknologisia ratkaisuja. Joitakin niistä käytetään kamerapohjaisissa mittausmenetelmissä, miniatyrisoiduissa optisten moduulien teknologioissa sekä upotetuissa ohjelmisto- ja laskenta-algoritmeissa.

Muita VTT:n mobiiliteknologioiden sovellusalueita ovat mikroskoopit sekä 3D- ja värimittaukset.

Hallitsemme myös biolääketieteellisiin laitteisiin liittyvän biodiagnostiikan ja optisen mittauksen. VTT on esimerkiksi kehittänyt teknologia-alustan TR-FRET-lukijalle, vieritestilukijalle (POCTER) sekä räätälöidyille optisille lukijoille. Muita mahdollisia sovellusalueita ovat silmien tutkimuksessa käytettävät optiset laitteet, hengityskaasumittaukset, vieritestilukijat tai pienet neurokirurgiassa käytettävät spektrometrit.

Prosessimittaukset

Sellu- ja paperiteollisuudelle:

 • kosteusmittaukset ja -profiilit
 • pinnoitteen paksuus
 • väri ja kirkkaus
 • muodon ja pinnan topografia
 • kiilto
 • pinnoitteen koostumus
 • massan koostumus ja suotautuvuus
 • painatuslaatu

Lääketeollisuudelle:

 • raaka-aineen tunnistus
 • kosteus
 • partikkelikoko
 • koostumus
 • yhtenäisyys ja lääkeaineiden distribuutio
 • rakeisuuden loppupään analysointi
 • lopputuotteen laaduntarkistus

Metalli- ja terästeollisuudelle:

 • pinnan tarkistus
 • pinnan karkeus
 • kiiltomittaukset
 • rullajälkien havaitseminen
 • öljykalvon paksuus
 • oksidikerroksen paksuuden mittaus
 • lämpökuvantaminen
 • lopputuotteen mittaus

Kannettavat- ja mobiililaitteet:

 • kontaktikulmalaite
 • mobiilimikroskooppi
 • mobiili-3D-laite
 • mobiilivärimittari
 • biolukulaitteet
 • Neurokirurgiassa käytettävä FPI-pohjainen spektrometri  

 

 

Ota yhteyttä