Sign In

Tekoäly – AI

 

​Mitä hyötyä tekoälystä on yrityksellesi?

Datan saatavuus, huipputehokkaat tietokoneet ja kehittyneet työkalut mahdollistavat tekoälyyn perustuvien teknologioiden hyödyntämisen liiketoiminnan tehostamisessa ja uuden liiketoiminnan mahdollistamisessa.

Asiakkaat ja loppukäyttäjät ovat jo tottuneet älykkäisiin sovelluksiin ja käyttöliittymiin, jotka helpottavat työtä ja päätöksentekoa monimutkaisissa asioissa.

Esimerkkejä käyttökohteista

Joustava valmistus

 • Ihmisten kanssa yhteistyötä tekevät robotit
 • Älykkäät yhteistyörobotit ja robottiryhmät

Ennakoiva kunnossapito

 • Verkottuneiden anturien avulla voidaan seurata, analysoida ja mallintaa laitteiden toiminnan ja kunnossapidon parantamiseksi
 • Digitaaliset kaksoset, fyysisiin malleihin perustuvat virtuaaliset rinnakkaislaitteet

Automatisoitu laadunvalvonta

 • Tieto- ja mallipohjaiset lähestymistavat puutteiden analysoimiseen ja virheiden perimmäisten syiden tunnistamiseen

Kysyntään perustuva tuotanto

 • Kuluttajasovellusten ja esineiden internetin (IoT) yhdistäminen teollisiin IoT-sovelluksiin
 • Reaaliaikainen toimitusketjun optimointi ja seuranta

 

Tekoälyteknologioiden sovittaminen teollisuuden tarpeisiin

Digitalisaation myötä on syntynyt valtava määrä dataa. Tuottavuuden lisäämisen ja asiakassuhteiden ylläpitämisen kannalta keskeistä on, miten tiedolla voidaan kasvattaa yrityksen arvoa ja luoda kilpailuetua. Näitä tarkoituksia varten voidaan hyödyntää erilaisia tekoälyyn (AI) perustuvia teknologioita. Tekoälyä voisi luonnehtia kokoelmaksi teknologioita, jotka helpottavat koneiden ja järjestelmien älykästä käyttämistä tavalla, jossa päätelmät ja toimet ovat vallitsevan tilanteen kannalta oikeita ja jossa tapahtuu jatkuvaa tietoon tai kokemukseen perustuvaa oppimista.

Tekoäly ei ole tietty teknologia tai ratkaisu tiettyyn ongelmaan, vaan kokoelma teknologioita ja menetelmiä, joita voidaan soveltaa eri käyttötarkoituksiin. Niitä ovat esimerkiksi koneoppiminen, konenäkö ja luonnollisen kielen käsittely, robotiikka, suunnittelu ja optimointi, asiantuntijajärjestelmät, sumea logiikka ja neuroverkot.

Reaaliaikainen toimitusketjun optimointi ja seuranta

 

 

Eettinen tekoäly luo kilpailuetua

Näemme tekoälyn suunnittelun ja käytön etiikan keskeisenä talouskasvun ja hyvinvoinnin tekijänä. Tekoälysovellusten hyväksyttävyys ja haluttavuus lisäävät niiden yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja siten tekoälyn liiketoimintapotentiaalia. Moniteknologiaosaamisen lisäksi tekoälyn kehittäminen edellyttää monitieteellistä lähestymistapaa, jossa huomioidaan myös psykologiset, taloudelliset, poliittiset ja oikeudelliset näkökulmat. Lue lisää innovaatioiden ja liiketoiminnan etiikasta ja vastuullisuudesta >

VTT – tekoälyn sovelluskumppanisi

Pelkkä teknologiaosaaminen ei riitä. Tekoälyn soveltaminen tavalla, joka tuottaa todellista hyötyä liiketoiminnalle, edellyttää useita erilaisia taitoja ja osaamisia. Tällaista osaamista on esim. tekoälyyn liittyvä asiantuntemus, stack-kehittämisen osaaminen useilla eri tasoilla (anturit, liitettävyys, tiedonhallinta), toimialojen ja loppukäyttäjien tuntemus sekä tekoälyn etiikan, vastuullisuuden ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ymmärrys.

VTT:n palvelutarjonta liiketoiminnan tekoälyn soveltamisen tueksi:

 • Tekoälyasiantuntijoillamme on teknologista osaamista, ja IT-asiantuntijoillamme uusien ratkaisujen suunnittelussa ja toteuttamisessa tarvittavaa osaamista.
 • Syvällisen toimialaosaamisemme ansiosta voimme kehittää jokaiseen liiketoiminnan tarpeeseen parhaan ratkaisun.
 • Meillä on laajaa asiantuntemusta eettisten ja yhteiskunnallisten vaikutusten arvioinnista sekä vastuullisen suunnittelun ja innovoinnin toteuttamisesta. Lue lisää innovaatioiden ja liiketoiminnan etiikasta ja vastuullisuudesta.
 • Loppukäyttäjien tarpeiden ymmärtämisen ja lukuisissa projekteissa hankittujen käytännön kokemusten pohjalta pystymme kehittämään yrityksellesi tekoälyratkaisuja, joilla on myönteinen vaikutus liiketoimintaasi ja ympäröivään maailmaan.

 

Keskeiset sovellusalueet

 • Prosessiteollisuus
 • Terveys ja hyvinvointi
 • Energiajärjestelmät
 • Valmistus
 • Kaukokartoitus
 • Kyberturvallisuus ja liitettävyys
 • Koneet ja laitteet
 • Kuljetus

 

​​​Kiinnostuitko?

OTA YHTEYTTÄ