Sign In

Digitaalinen terveys

 

​​Terveysinnovaatioita huipputeknologian avulla

VTT:n huipputason ICT:n ja lääketieteellisen teknologian osaaminen yhdistyy terveydenhuollon haasteiden ja kehitystrendien syvälliseen ymmärtämiseen. Siksi voimme kehittää tulevaisuuden terveyspalveluita ja näitä mahdollistavia teknologioita. 

Hyvinvointi- ja terveysteknologiat ovat keskeistä osaamisaluettamme, jonka parissa VTT:llä työskentelee yli 80 henkilöä. Olemme tehneet pitkään yhteistyötä kotimaisten ja ulkomaisten yritysten kanssa henkilökohtaisen terveydenhuollon tuotteiden ja ratkaisujen kehittämiseksi. Viime vuosina keskeisiä sovellusalueita ovat olleet mm. terveyden edistäminen ja kroonisten sairauksien omahoito teknologiaratkaisuja hyödyntäen.

Terveyden seuranta 

Kehitämme ohjelmistoja ja teknologiaa terveyden ja hyvinvoinnin seurantaan sekä tarjoamme asiakkaillemme tieteellisiin tutkimustuloksiin perustuvia käytännöllisiä menetelmiä.

​​​​MEMS – Mikrosysteemit

MEMS-teknologian avulla on mahdollista luoda uusia miniatyrisoituja mittauslaitteita, joiden suorituskyky ylittää nykyiset ratkaisut ja mahdollistaa samalla pienen koon, alhaisen tehonkulutuksen ja pienen yksikköhinnan.

Optiset mikrospektrometrit

Kehittämämme säädettävän FPI-suodinteknologian avulla on mahdollista miniatyrisoida kokonaisia spektrometrejä pieniksi käsikäyttöisiksi antureiksi. Teknologiamme on tehokasta ja sarjavalmistukseen sopivaa.

Matalan tehonkulutuksen anturiverkko-teknologiat

Olemme kehittäneet keskinäismodulaatioon perustuvan viestintäperiaatteen, jonka avulla voidaan langattomasti lukea passiivisia antureita huomattavan pitkilläkin etäisyyksillä.

​ ​​​

Antennit ja RF-teknologiat

Me kehitämme antenneja, antenniryhmiä, komponentteja, virtapiirejä, moduuleja ja alijärjestelmiä radiotaajuusviestintä- ja mittaussovelluksiin.

​ ​​​

​​​​Unta tarkkaileva sänkyanturi

Olemme kehittäneet fysiologisten signaalien tarkkailuun monikanavaisen liiketunnistinjärjestelmän ja algoritmeja.

​​​​EKG:n seuranta älypuhelimella

​VTT on kehittänyt laitteen, jonka avulla kuluttajat voivat ottaa sydänfilmin, eli elektrokardiogrammin (EKG), kotonaan. Taskukokoisesta laitteesta tieto siirtyy älypuhelimeen.

​ ​​​

 

Potilastietojen louhinta

Potilastietojen louhinta on ydinosaamistamme. Se käsittää tiedon louhinnan lisäksi biosignaalien ja lääketieteellisten kuvien analysoinnin sekä systeemilääketieteellisiä menetelmiä, jotka edistävät sairauksien varhaista diagnosointia ja tehokasta hoitoa. Hyödynnämme monitieteellistä lähestymistapaa kehittäessämme automaattisia ja objektiivisia analyysityökaluja kliiniseen käyttöön. Tavoitteenamme on muuttaa heterogeeniset ja monimuotoiset tiedot muotoon, joka tukee terveydenhoitoammattilaisten päätöksentekoa.

​​​​Biosignaalien analysointi

Tarjoamme ratkaisuja potilastietojen kokoamiseen kotona, sairaaloissa tai liikkeellä ollessa kerätyistä fysiologisista tiedoista.

​ ​​​

​​​​Stressitason arviointi

Kehitämme ratkaisuja stressin ja rentoutumisen seurantaa varten. Ratkaisut perustuvat kehittämiemme puettavien antureiden keräämään tietoon ja tiedon analysointimenetelmiin.

​ ​​​

​​​​Fyysisen aktiivisuuden mittaaminen

Autamme asiakkaitamme keräämään ja analysoimaan puettavista liiketunnistimista saatavia tietoja.

​ ​​​

Kliinisen päätöksenteon tukijärjestelmät

Tuemme terveydenhoitoammattilaisten monimutkaisia päätöksentekoprosesseja yhdistämällä heterogeeniset potilastiedot hyödyllisiksi työkaluiksi.

​ ​​​

​​​​ICT-työkaluja kuntoutumiseen

Suunnittelemme ja toteutamme ICT-työkaluja sepelvaltimotautiin sairastuneiden kuntouttamisen tueksi. Ratkaisuillamme voidaan tukea kuntoutumista sydäntapahtuman jälkeen potilasta ohjaavien ohjelmistojen ja algoritmien avulla.

​ ​​​
                       ​ ​​​
​  

Sovellus- ja palvelusuunnittelu

Kehitämme yhdessä asiakkaidemme kanssa palveluita, joiden avulla kansalaiset voivat hallita terveyttään ja kroonisia sairauksiaan itsenäisesti ja ennakoiden. Lähestymme käyttäytymismuutosten tukemista monitieteellisesti. Tämä mahdollistaa henkisten, fyysisten, sosiaalisten ja kulttuurillisten tekijöiden hyvinvointivaikutusten huomioimisen. Uusien teknologiapohjaisten ratkaisujen kehittäminen yksilöllisten käyttäytymismuutosten tukemiseen ja edistämiseen edellyttää psykologisten, teknisten ja liiketoimintanäkökulmien luovaa yhdistämistä.

Työkalu hyvinvoinnin kokonaisvaltaiseen arviointiin

Olemme kehittäneet terveydentilan ja hyvinvoinnin itsenäiseen mittaamiseen työkaluja, joilla henkilön terveydentilasta saadaan kokonaisvaltainen kuva huomioimalla psyykkiset, henkiset ja sosiaaliset tekijät.

​ ​​​

​​​​Oiva

VTT:n ja Jyväskylän yliopiston kehittämä älypuhelimissa toimiva Oiva-harjoitusohjelma lievittää stressiä ja parantaa elämänlaatua. Sähköiset apuvälineet helpottavat myös diabetespotilaiden hoitoa.

​ ​​​
   ​ ​​​    ​ ​​​    ​ ​​​

 

Esimerkkejä yhteistyöstä kanssamme:

VTT tutkimus- ja kehityskumppanina

VTT on Pohjoismaiden johtava tutkimus- ja teknologiayhtiö. Taustallamme on 73 vuotta tiedettä, huippututkimusta, tuloksia ja näyttöjä asiakkaidemme kilpailukyvyn kasvusta ja menestyksestä. Kehitämme uusia älykkäitä teknologioita, tuloksellisia ratkaisuja ja innovatiivisia palveluita. Laajan kansainvälisen yhteistyön ja verkostoitumisen avulla varmistamme tiedon ja teknologian tehokkaan siirron ja hyödyntämisen. Yhteistyössä asiakkaidemme kanssa teemme teknologiasta tulosta ja rakennamme menestystä sekä hyvinvointia ihmisten parhaaksi.

Kaipaatko tukea yrityksesi T&K prosessiin?

Ota meihin yhteyttä!

​Lääketieteellisen kuvantamislaitteen kehittäminen ihosyövän diagnosointiin

Asiakas: Medlumics

Haaste: OCT-tomografiajärjestelmien koon ja kustannusten pienentäminen.

Ratkaisu: VTT toimitti piifotoniikkaan perustuvan ratkaisun, joka perustuu 3 µm paksuihin piivalokanaviin joista muodostetaan optisia integroituja piirejä pienille piisiruille. Niiden kaupallinen valmistus käynnistettiin VTT Memsfabin kautta.

Hyödyt:

  • VTT:n teknologiassa yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla pieni optinen vaimennus, laajakaistaisuus ja polarisaatiosta riippumaton toiminta sekä erityisen tiheä integrointi, pieni hinta ja teollinen massavalmistettavuus.
  • Valmis piifotoniikkaa hyödyntävä OCT-prototyyppi.
  • Medlumics on nyt valmis kehittämään kannettavia ja edullisia OCT-järjestelmiä lääketieteellistä kuvantamista varten.

 

"VTT:n pienihäviöinen valokanava-alusta antaa meille mahdollisuuden parantaa lääketieteellisiä virtuaalisen näytteenoton tuotteitamme, kun voimme miniatyrisoida kaiken tarvittavan optiikan pienelle sirulle. Näin voimme tehdä varsin monimutkaisista laitteista aiempaa pienempiä ja samalla vähentää kustannuksia. VTT sitoutui vahvasti laadunhallintaan ja luotettavan tuotannon kehittämiseen, mikä on ollut olennaista siirtyessämme kohti tuotteemme menestyksellistä kaupallistamista."

Eduardo Margallo, toimitusjohtaja, Medlumics