Sign In

Biosignaalien analysointi

 

VTT toimittaa ratkaisuja potilastietojen kokoamiseen kotona, sairaaloissa tai liikkeellä ollessa kerätyistä fysiologisista tiedoista.

Teknologian kehittyminen mahdollistaa biologisten ja lääketieteellisten tietojen keräämisen, käsittelyn ja tallentamisen sairaaloissa, kotona tai liikkeellä ollessa. Sairaaloissa erilaisia signaaleja mitataan ja kerätään runsain määrin esimerkiksi leikkausten tai tehohoidon aikana. Niissä tuotetaan vuosittain myös kymmeniä teratavuja kuvatietoja. Terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä tietoja saadaan myös biolääketieteellisistä järjestelmistä ja puettavista antureista. Tietojen tulkitseminen edellyttää syvällistä tietämystä mittausteknologioista, ihmisen käyttäytymisestä ja fysiologiasta sekä terveydenhuoltoympäristöistä, signaalinkäsittelystä ja tulkintamenetelmistä.

Aidot ympäristöt asettavat kovia vaatimuksia esimerkiksi algoritmien olosuhdeherkkyydelle, vikasietoisuudelle ja reaaliaikaiselle toiminnalle. Myös potilasturvallisuus täytyy huomioida. Signaalien käsittelyyn kohdistuu lisäksi fysiologisten tietojen analysointiin liittyviä erityishaasteita: yksilöiden väliset ja yksilölliset erot, epätyypilliset tiedot, kuten sairaalapotilaat tai stressautuneet henkilöt, sekä tulosten vahvistaminen ilman standardeja.

VTT on kehittänyt algoritmeja reaaliaikaiseen fysiologisten tietojen analysointiin jo yli 20 vuoden ajan. Kumppaneitamme ovat johtavat potilasseurannan, kotihoidon sekä päivittäisen seurannan kansainväliset ratkaisutoimittajat. Teemme pitkäaikaista yhteistyötä kansainvälisten sairaaloiden ja muiden terveydenhoitopalveluiden toimittajien sekä arvostettujen akateemisten laitosten kanssa. VTT toimii asiakasprojektien lisäksi myös EU:n projekteissa. Viimeaikaisia esimerkkejä ovat TBIcare, DiPAR www.dipar.net ja Heartcycle www.heartcycle.eu.