Sign In

Datan visualisointi

 

VTT:n ratkaisut tekevät monimutkaisista terveystiedoista helposti ymmärrettäviä keskittymällä olennaiseen

Ihmiskehosta voidaan mitata ja tallentaa valtava määrä tietoja: erilaisia signaaleita voidaan tallentaa hyvin erilaisilla aikaväleillä. Suurista tietomääristä on mahdollista saada paljonkin hyötyä, mutta tähdellisten tietojen poiminta monimutkaisista tietojoukoista on usein vaikeaa.

Terveydenhoitotyössä päätöksenteko edellyttää kokonaisuuden arviointia, kehityssuuntien havaitsemista, tärkeiden tapahtumien tai syy-seuraussuhteiden huomioimista sekä aiempien toimenpiteiden tarkastelua. Kokonaiskuvan muodostamiseen tarvitaan sekä pitkällä että lyhyellä aikavälillä tallennettuja tietoja eli kehitystä tulee voida tarkastella päivien, kuukausien tai vuosien ajalta, mutta toisaalta myös vain minuuttien tai sekuntien ajalta. Tämä on kuin palapelin kokoamista: tietojen tulkitsija muodostaa kokonaiskuvan selaamalla useita tiedostoja ja näyttöjä ja yhdistelemällä niiden sisältämiä palasia. Jos tulkinta jää puutteelliseksi, seuraukset voivat olla vakavia.

VTT kehittää läheisessä yhteistyössä kliinisten kumppaneiden ja lääketeollisuuden kanssa erilaisia menetelmiä, joilla heterogeenisia terveystietoja (aikasignaaleja, kuvia, laboratoriotestejä, annotaatioita, jne.) voidaan visualisoida, yhdistellä ja selata eri aikaväleillä. VTT on lisäksi kehittänyt menetelmiä puurakenteisten tietojen interaktiiviseen visualisointiin, jotta potilaan tilasta saadaan kokonaisvaltainen käsitys ja jotta sitä voidaan verrata referenssipopulaatioihin (ns. Disease State Fingerprint (DFS).