Sign In

Kliinisen päätöksenteon tukijärjestelmät

 

VTT tukee terveydenhoitoammattilaisten monimutkaisia päätöksentekoprosesseja yhdistämällä heterogeeniset potilastiedot hyödyllisiksi työkaluiksi

Terveydenhoitoalan ammattilasten päätöksenteon tukeminen edellyttää tietojen keräämistä ja suodattamista useista lähteistä (tärkeät elintoiminnot, laboratoriokokeet, kognitiiviset testit, jne.).  Tällaisten heterogeenisten tietojen yhdistäminen on ehdottoman tärkeää, jotta henkilön terveyden – tai sairauden – tilasta saadaan kokonaisvaltainen kuva. Tätä kuitenkin vaikeuttaa käytännössä esimerkiksi tietojen hyvin vaihtelevat ominaisuudet sekä se, että mittaustiedot ovat usein vaillinaisia. Tietojen analysointimenetelmät ovat tähän saakka yleensä keskittyneet yhteen sairauteen ottamatta huomioon eri sairauksien välisiä yhtäläisyyksiä.

VTT on kehittänyt yhdessä terveydenhoitoammattilaisten kanssa menetelmiä tietojen louhintaan ja analysointiin (näistä käytetään nimityksiä taudin tilan indeksi eli Disease State Index, DSI ja taudin tilan sormenjälki eli Disease State Fingerprint, DSF). Niillä voidaan tulkita heterogeenisistä ja mahdollisesti vaillinaisista tietojoukoista saatavia tietoja ja käyttää niitä päätöksenteon tukena eri sairauksien (esim. dementia, psykoottiset häiriöt tai traumaattinen aivovaurio) hoidossa. Menetelmillä tutkija tai lääkäri saa tietoja, jotka auttavat ymmärtämään psykologisia ja lääketieteellisiä prosesseja (eikä toimimaan ns. mustana laatikkona). Menetelmiä on jaeltu laajalti, ja ne ovat osoittaneet vahvuutensa esimerkiksi seuraavissa EU-projekteissa: PredictAD, PredictND www.predictnd.eu, TBIcare ja METSY www.metsy.eu.