Sign In

Työkalu hyvinvoinnin kokonaisvaltaiseen arviointiin

 

Terveydentila yhdellä silmäyksellä – terveydentilan ja hyvinvoinnin arviointi ja visualisointi

VTT on kehittänyt terveydentilan ja hyvinvoinnin itsenäiseen mittaamiseen työkaluja, joilla henkilön terveydentilasta saadaan kokonaisvaltainen kuva huomioimalla psyykkiset, henkiset ja sosiaaliset tekijät. Erilaiset visualisointiratkaisut havainnollistavat tietoja esimerkiksi yksinkertaisesti numerolla tai visualisointina, jolla osoitetaan eri tekijät ja niiden vaikutus.

Saatavilla on yhä useampia palveluita ja sovelluksia, joilla kuluttajat voivat mitata ja seurata omaa terveydentilaansa esimerkiksi liikunnan aikana, töissä tai osana arkielämää. Palveluista saadaan tietoja yleensä vain yhdestä tai parhaimmillaan muutamasta terveydentilaan vaikuttavasta tekijästä, mikä ei riitä antamaan käyttäjälle selkeää kokonaiskuvaa omasta terveydentilasta. VTT:n kokemus fyysisistä mittauksista ja niiden rajoituksista, kyky yhdistää ja analysoida antureiden toimittamia tietoja sekä mittaustulosten yhdistäminen väestötieteellisten tietojen sekä kyselytulosten kanssa mahdollistaa kattavien työkalujen kehittämisen. Esimerkkinä voidaan mainita ns. hyvinvointi-indeksi, Wellness Index.

Terveydentilasta saatavaa palautetta voidaan hyödyntää oma-aloitteisesti. Sitä voidaan käyttää myös käytösmuutosten tukemisessa, valmennuspalveluissa tai terveydentilasta tiedottamisessa joko vertaisryhmissä tai ammattikäytössä. Hyvinvoinnin seuraaminen pitkällä aikavälillä auttaa tunnistamaan kehityssuuntia, antaa tärkeitä tietoja terveydentilan muutoksista ja interventioiden vaikutuksesta ja kerää tarvittavia lähtötietoja hoitotoimenpiteitä varten. Kun käyttäjältä kerättyjä tietoja on paljon, saadaan relevantti kuva henkilökohtaisesta terveydentilasta, ja terveydenhoidon ammattilaiset saavat työkaluja päätöksenteon tueksi.

VTT on kartuttanut kokemusta kotimaisissa (P4Well, SalWe, DHR) ja kansainvälisissä (Nuadu) projekteissa. VTT:n avulla sovelluksia tai palveluita on mahdollista räätälöidä niin, että ne sisältävät käyttäjiltä kerättyihin tietoihin perustuvan hyvinvointi-indeksin. Sen avulla kuluttajat ja muut sidosryhmät saavat terveydentilasta ylivertaisen selkeän kuvan.