Sign In

ICT-työkaluja kuntoutumiseen

 

Työkaluja sepelvaltimotautiin sairastuneiden kuntoutumiseen

VTT:n ratkaisuilla voidaan tukea kuntoutumista sydäntapahtuman jälkeen potilasta ohjaavien ohjelmistojen ja algoritmien avulla. VTT on myös kehittänyt sepelvaltimotaudin hallintaa avustavan terveystaltion, Patient Health Record, PHR.

VTT:n kehittämä työkaluryhmä sisältää algoritmeja sekä ohjelmiston. Ratkaisu hyödyntää puettavien antureiden toimittamia liike-, syke- ja hengitystietoja esimerkiksi liikuntasuorituksen aikana ja antaa käyttäjälle ohjeita ja palautetta. Ennaltaehkäisevän toiminnan ja motivoinnin tueksi on kehitetty malli, joka ennustaa liikunnan vaikutukset verenpaineeseen yksilöllisten potilastietojen ja harjoitusohjelman luonteen perusteella.

Miten näitä työkaluja ja tietojen analyysimenetelmiä voidaan hyödyntää?

Niistä on apua, kun sepelvaltimopotilaille kehitetään uusia tuotteita ja palveluita tai suunnitellaan ennaltaehkäisevää toimintaa, kuntoutusohjelmia ja hoitoprosesseja. Niitä on jo käytetty sepelvaltimotautiin sairastuneiden tai sydämen vajaatoiminnasta kärsivien potilaiden ennaltaehkäisevässä hoidossa ja kuntoutuksessa.

Menetelmiä on kehitetty monissa projekteissa, kuten EU:n European HeartCycle -projektissa sekä suomalaisessa Kurkiaurassa.

Aiheeseen liittyvät julkaisut:

[1] Hilkka Runtti, Anita Honka, Ioanna Chouvarda, Emmanouil Michail, Athina Kokonozi, Juho Merilahti, Juha Pärkkä, Mark van Gils: Biosignal processing methods to guide cardiac patients to perform safe and beneficial exercise for rehabilitation. Seitsemäs kansainvälinen biosignaalien tulkitsemiseen keskittyvä työpaja (BSI2012), Como, Italia, 2.-4. heinäkuuta 2012.

[1] Honka, A.; van Gils, M.; Pärkkä, J.; , "A personalized approach for predicting the effect of aerobic exercise on blood pressure using a Fuzzy Inference System," Engineering in Medicine and Biology Society, EMBC, IEEE:n vuosittainen kansainvälinen konferenssi 2011, s. 8299–8302, 30.8.–3.9.2011

[1] Leimumäki, Anna; Pärkkä, Juha, "Asiakaslähtöinen jatkohoidon ja kuntoutuksen terveyspalvelujärjestelmä. Case: Sepelvaltimotautiin sairastuneet", Esiselvitysraportti : VTT-R-04005-10, 2010. VTT, Tampere. 59 s.,