Sign In

Stressitason arviointi

 

VTT kehittää ratkaisuja stressin ja rentoutumisen seurantaa varten. Ratkaisut perustuvat VTT:n kehittämien puettavien antureiden keräämään tietoon ja tiedon analysointimenetelmiin.

VTT suunnittelee ja toteuttaa stressiin ja rentoutumiseen liittyviä tutkimuksia ja kehittää antureita, joilla tietoja mitataan, sekä analysointityökaluja ja -menetelmiä kerättävien tietojen käsittelyä varten. Tietojen analysointi kattaa yksittäisten antureiden toimittamien tietojen esikäsittelyn ja analysoinnin sekä useista antureista kerättävien tietojen yhdistämisen. Työkaluja ovat esimerkiksi sovellukset, joilla noudetaan tietoja mobiililaitteista, kyselyt, annotaatiotyökalut sekä tietojen visualisointityökalut.

VTT on tutkinut lyhytkestoisen stressin vaikutuksia laboratorio-olosuhteissa ja pitkäkestoista stressiä seuraamalla osallistujien stressitasoja useiden kuukausien ajan osana heidän arkipäiväänsä. Esimerkkejä hyödynnettävistä signaaleista ovat elektrokardiogrammi (EKG), sykevälivaihtelu (HRV), hengitystiheys, unen laatu, verenpaine, fyysiset aktiviteetit, aivosähkökäyrä (EEG), tietokoneiden ja mobiililaitteiden näppäimenpainallusprofilointi sekä kyselyt, joilla selvitetään henkilökohtaisia käsityksiä. Kontekstin ja ympäristön merkitystä ei voi unohtaa stressin ja rentoutumisen seurannassa.

Yhteistyökumppaneihimme lukeutuu esimerkiksi Firstbeat Technologies.

Missä stressin ja rentoutumisen valvontaan kehitettyjä menetelmiä voidaan hyödyntää?

Työkaluja ja analyysimenetelmiä voidaan hyödyntää monella tapaa. Niitä on jo käytetty työterveydenhuollossa, kuntoutuksessa sekä stressinhallintaohjelmissa.

Tällä hetkellä VTT tutkii aktiivisesti henkisen kuormituksen ja rentoutumisen mittaamista. Sitä tutkitaan esimerkiksi seuraavissa projekteissa: EU:n Emphatic Products -projekti ja European iCareNet -verkko www.icarenet.eu. VTT on myös kehittänyt stressin ja rentoutumisen seurantaan soveltuvan anturin (ks. Unen seurantaa huomaamattomasti sänkyantureilla).

VTT vastaa alan huippujulkaisuista:

[1] "Relationship of Psychological and Physiological Variables in Long-Term Self-Monitored Data During Work Ability Rehabilitation Program", Pärkkä, Juha; Merilahti, Juho; Mattila, Elina M.; Malm, Esko; Antila, Kari; Tuomisto, Martti T.; Saarinen, Ari V.; Gils, Mark van; Korhonen, Ilkka. IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine. Vol. 13 (2009) No: 2, s. 141–151

[1] "Mobile diary for wellness management - Results on usage and usability in two user studies", Mattila, Elina M.; Pärkkä, Juha; Hermersdorf, Marion; Kaasinen, Jussi; Vainio, Janne; Samposalo, Kai; Merilahti, Juho; Kolari, Juha; Kulju, Minna; Lappalainen, Raimo; Korhonen, Ilkka. IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine. Vol. 12 (2008) No: 4, s. 501–512