Sign In

Diagnostiset testit

 

​​Uusia menetelmiä molekyylidiagnostiikan sovelluksiin

Kehitämme molekyylidiagnostisia testejä asiakkaillemme lääketieteen diagnostiikkaan, terveys- ja hyvinvointialalle sekä teollisuuden prosessien ohjaukseen. Nopea, äärimmäisen herkkä ja tarkka diagnostiikka on erittäin tärkeää näissä ja monissa muissa sovelluskohteissa, kuten ympäristödiagnostiikassa. Tutkittavia aineita on usein vain erittäin pieniä määriä, niin vähän että niitä on vaikea havaita olemassa olevilla sovelluksilla.

VTT kehittää uusia reagensseja, analyyseja ja sensoreita molekyylidiagnostiikan sovelluksiin

Kehitämme yhdistelmävasta-aineita ja antigeeneja diagnostisiin analyyseihin ja testeihin. Käytämme omia faaginäyttökirjastojamme vasta-aineiden seulontaan pienistä ja makromolekyylitason kohteista. Käytämme myös kehittyneitä yhdistelmämenetelmiä vasta-aineiden sitomiskyvyn parantamiseksi ja ei-toivottujen ristireaktioiden vähentämiseksi.

Kehitämme diagnostisia menetelmiä vasta-ainepohjaisiin kompetitiivisiin- ja ei-kompetitiivisiin testeihin sekä nukleiinihappopohjaisiin testeihin, myös multiplex-formaatissa useamman analyytin samanaikaiseen mittaamiseen. VTT on kehittänyt monia omia analyysitekniikoita, joita voidaan lisensoida ja kehittää edelleen asiakkaan kanssa.

Kehitämme analyysilaitteita ja sensoriteknologiaa diagnostisiin sovelluksiin. Käytämme mm. Fabry-Perot-, MEMS- ja laserteknologiaa, joita voidaan hyödyntää kohteiden tutkimiseen joko suoraan tai epäsuorasti.

Kehitämme myös laskentavälineitä ja jalostamme ja rikastamme tietoa diagnostiikka- ja ennusteratkaisuja varten. VTT on kehittänyt monia omia sovelluksia päätöksenteon tueksi ja monimutkaisten tietokokonaisuuksien esittämiseen.

Tarjoamme pilottituotantotilat asiakkaidemme käyttöön pienen mittakaavan tuotantoa varten sekä prosessikehitykseen ja diagnostiikan sovelluksissa tarvittavien komponenttien skaalaamiseen.
Käytämme myös maailman huippuluokan painantatekniikoita diagnostisten mittauskomponenttien piensarjatuotannossa.

​​Analyyttiset laitteet ja sensoriteknologiat

Tarve herkille molekyylimittauksille kasvaa monilla aloilla, kuten terveydenhuollossa, teollisissa prosesseissa, ympäristön tutkimisessa sekä elintarvikkeiden turvallisuudessa. Kehitämme analyyttisia laitteita ja sensoreita juuri tähän tarkoitukseen. Emme kuitenkaan ainoastaan vain kehitä, pilotoi ja testaa teknologioita, vaan voimme massa tuottaa monia niistä niitä rullalta rullalle pilotointivalmistusympäristössämme sekä mikro- ja nanoteknologian puhdastilassamme.

Optiset mikrospektrometrit

VTT:n säädettävän FPI-suodinteknologian avulla on mahdollista miniatyrisoida kokonaisia spektrometrejä pieniksi käsikäyttöisiksi antureiksi. Teknologiamme on tehokasta ja sarjavalmistukseen sopivaa eikä sen kanssa tarvita kalliita jäähdytettäviä rividetektoreja, joten se tarjoaa huomattavasti edullisemman vaihtoehdon hilaspektrometreille.

​ ​​​

 

 Data-analytiikka ja päätöksenteon tuki

Moderni lääketiede on mahdollistanut pääsyn käsiksi valtavaan määrään ihmisdataan. Keräämämme data on kuitenkin edelleen erittäin alihyödynnettyä sairauksien tulkinnassa. Koska ihmiskeho on erittäin monimutkainen systeemi, voidaan potilaan tilaa harvoin kuvata ja ymmärtää vain yhden mittauksen perusteella. Luotettavan kliinisen päätöksenteon tueksi tarvitaan kokonaisvaltaista näkemystä. Olemme kansainvälisesti tunnustettu asiantuntija potilastietojen louhinnan alalla. Tavoitteenamme on muuntaa heterogeenistä, monimutkaista terveysdataa informaatioksi, joka auttaa terveydenhuollon ammattilaisia tekemään parempia päätöksiä.

​​​​Biosignaalien analysointi

Tarjoamme ratkaisuja potilastietojen kokoamiseen kotona, sairaaloissa tai liikkeellä ollessa kerätyistä fysiologisista tiedoista.

​ ​​​

​​​​Päätöksenteon tukijärjestelmät

Tuemme terveydenhoitoammattilaisten monimutkaisia päätöksentekoprosesseja yhdistämällä heterogeeniset potilastiedot hyödyllisiksi työkaluiksi.

​ ​​​

​​​​Lääketieteellisten kuvien kvantifiointi

Meillä on yli 20 vuoden kokemus algoritmien kehittämisestä kuvien kvantifiointiin. Sekä kuvien segmentointi että rekisteröinti ovat vahvoja painopistealueitamme.

​ ​​​

 Nopeat ja multipleksoidut testialustat

Voimme auttaa sinua säästämään aikaa ja kustannuksia entistä tehokkaimmilla testeillä. Valtavia määriä dataa voidaan kerätä nopeasti jokaisesta näytteestä multipleksoinnin avulla, jolloin useita molekyylejä mitataan samanaikaisesti. Kun  multipleksointi yhdistetään pienikokoisiin analyysialustoihin, on tuloksena  seuraavan sukupolven testi: taloudellinen, nopea sekä virtaviivainen.

​​​​Mikrofluidistiikka

VTT kehittää mikrofluidisia analyysialustoja piistä ja lasista polymeereihin ja paperiin sekä niiden yhdistelmiin. Alustojamme voidaan käyttää erilaisiin biokemiallisiin ja kemiallisiin kokeisiin ja näytteiden valmisteluun.

​ ​​​ ​ ​​​

 

 Tuotantolaitokset

VTT:n monipuolinen ja kilpailukykyinen tutkimusinfrastruktuuri on keskeinen osa tutkimuspalveluiden tarjoamaamme. T&K-infrastruktuurimme koostuu moderneista laboratorioista, huippuluokan karakterisointilaitteista ja ainutlaatuisesta pilottimittakaavan tutkimusympäristöistä, jotka palvelevat kattavasti tuotekehitysketjun päävaiheita. Tämä kaikki on integroitu saumattomasti VTT:llä ja yhteistyöverkostoissamme ammattilaistemme ammattitaitoon.

Puhdastila piipohjaisille mikrojärjestelmille

Meillä on käytössämme maailmanluokan puhdastila, Micronova, Espoossa. Tämä 2 600 m² suuruinen tutkimus- ja kehityskäyttöön tarkoitettu puhdastila on täysin varustettu pii-, lasi- ja ohutkalvopohjaisten mikrojärjestelmien valmistamiseen.

​ ​​​

Painetun elektroniikan pilottiympäristö

Tarjoamme painettujen älytuotteiden sekä niiden valmistusprosessien kehittämiseen ainutlaatuisen rullalta rullalle -pilotointivalmistusympäristön sekä tutkimus- ja kehityspalveluita.

 VTT cleanroom

Esimerkkejä yhteistyöstä kanssamme:

VTT tutkimus- ja kehityskumppanina

Taustallamme on 73 vuotta tiedettä, huippututkimusta, tuloksia ja näyttöjä asiakkaidemme kilpailukyvyn kasvusta ja menestyksestä. VTT toimii kehitystyössä aidosti asiakkaan kumppanina. Tarjoamme huipputason teknologiaosaamista ja suhtaudumme joustavasti asiakkaille toteutettujen tutkimus- ja kehitysprojektien tuloksena syntyvien immateriaalioikeuksien ehtoihin. Yhteistyössä asiakkaidemme kanssa teemme teknologiasta tulosta ja rakennamme menestystä sekä hyvinvointia ihmisten parhaaksi.

 

​​​Kaipaatko tukea yrityksesi T&K-prosessiin?

Ota meihin yhteyttä!