Sign In

Helposti hyödynnettävää tietoa ympäristöstämme sovellusten käyttöön

 

Tarjoamme menetelmiä, jolla esineitä, ympäristöä ja ihmisiä monitoroivien sekä tunnistavien laitteiden tuottama tieto saadaan helposti erilaisten sovellusten käytettäväksi.

VTT:n kehittämillä ratkaisuilla voidaan erilaisten laitteiden tuottama tieto sekä tieto kiinnostavista fyysistä asioista ihmisten ympärillä voidaan saada vapaasti käytettäväksi. Hyödyntämällä tietoa ympäristöstä ja käyttäjästä sovellukset voivat mukautua paremmin käyttäjän tarpeisiin.

Olemme kehittäneet erittäin vähävirtaisia laitteita mittaamaan elinympäristömme sekä ihmisen toimintaa. Yhtenä tapana tiedonsiirtoon laitteiden välillä olemme käyttäneet Bluetooth Low Energy (BLE) –teknologiaa, joka on yksi suosituimmista kommunikaatioteknologioista esimerkiksi päälle puettavissa laitteissa.

Tieto helposti hyödynnettävään muotoon semanttisen webin teknologioilla kuten RDF, OWL ja SPARQL.

Yksi tärkeimmistä tutkimusaloistamme on viime vuosina ollut semanttisen webin teknologioiden hyödyntäminen pienikapasiteettisissa laitteissa, esim. ympäristöä mittaavissa sensoreissa. Olemme suunnitelleet ja toteuttaneet sensoreita, jotka osaavat tuottaa valmiiksi helposti hyödynnettävää tietoa. Tärkeimmät teknologiat tiedon esittämiseen ovat RDF sekä OWL, joiden avulla sensorilaitteiden tuottama tieto voidaan esittää muiden laitteiden ja sovellusten ymmärtämässä muodossa.

Olemme tehneet vuosia yhteistyötä japanilaisen Ubiquitous Networking –laboratorion kanssa, jonka kehittämällä uID-teknologialla voidaan jokaiselle fyysiselle asialle ympäristössämme luoda globaalisti yksilöllinen identiteetti. Tämä yksilöllinen 128-bittinen tunniste voidaan tallentaa esimerkiksi RFID tai BLE-tunnisteeseen. VTT myös ylläpitää ja tarjoaa partnereilleen käyttöön Euroopan ensimmäistä yksilöllisten tunnisteiden luontiin käytettävää uID-palvelinta. Yhdistämällä semanttisen webin teknologioita yksilölliseen tunnisteeseen voidaan esimerkiksi ympäristöä mittaava sensori tunnistaa yksilöllisesti ja luoda sensorista laaja laitteiden ja sovellusten ymmärtämä kuvaus.

VTT on hyödyntänyt kehittämiään teknologioita erilaisissa projekteissa. Tekesin rahoittamassa MIOTE- projektissa VTT toteutti yksilöllistä tunnistetta lähettävän BLE-sensorin ja tunnisteita lukevan sovelluksen. Tämän avulla käyttäjälle voitiin tarjota tietoa ympäristössä olevista kohteista automaattisesti. Kohteiden kuvaus toteutettiin semanttisen webin teknologioilla. EIT ICT Labsin rahoittamassa projektissa edellä mainittua sovellusta hyödynnettiin museoihin suunnatussa opaspalvelussa, missä käyttäjän lähestyessä kiinnostavaa kohdetta tiedot kohteesta voidaan näyttää automaattisesti.