Sign In

Tulevaisuuden energiajärjestelmät

 

​​​

​​​Oletko jo käynnistänyt oman prosessin energialiiketoiminnan jatkuvuuden ja kestävyyden varmistamiseksi myös tulevaisuudessa? Pysytkö ajan tasalla uusiutuvia energialähteitä hyödyntävistä ja muista mahdollistavista teknologioista ja menetelmistä, niiden liiketoimintamahdollisuuksista ja tehostamispotentiaalista? Onko energiajärjestelmäsi jo riittävän joustava tulevaisuuden tuotannon ja kulutuksen vaihteluille ja luovatko innovatiiviset järjestelmät ja palvelut sinulle ainutlaatuista kilpailukykyä?

Tulevaisuuden energiajärjestelmät vaativat älykkäitä ja innovatiivisia ratkaisuja

VTT:ssä on yli 500 energia-alan huippuasiantuntijaa, jotka pystyvät yhdistämään tutkimuksen, teknologian ja liiketoiminnan näkökulmat asiakkaiden tarpeiden ja ongelmien ratkaisuun. Oman monialaisen osaamisen lisäksi meillä on erinomaiset verkostot tutkimus-, yliopisto- ja yritysmaailmassa sekä osaamisten yhdistämistä varten kehitetty innovaatiojärjestelmä.

Palvelemme energiajärjestelmien uudistamisessa kaikkia liiketoimintaympäristöjä (polttoaineiden jalostus, sähkö, kaukolämpö ja -jäähdytys, kaasu) ja koko energiasektorin arvoketjua. Energiatoimialan muutos on varsin moniulotteinen ja vaatii kokonaisuuksien syvää mutta myös monipuolista ja laaja-alaista ymmärtämistä.  VTT:n osaamista hyödyntävät laajasti erityisesti ministeriöt ja viranomaiset, kaupungit ja kunnat, energiayhtiöt, teknologiayritykset ja palveluntuottajat.

Energiainvestointien pitkä elinkaari vaatii perusteellista suunnittelua

Energiainvestointien elinkaari on parhaimmillaan yli 50 vuotta ja liiketoimintaympäristö on täynnä erilaisia poliittisia, taloudellisia ja teknisiä riskejä. Myös energian kysyntään ja tuotantoon liittyy paljon epävarmuutta. VTT:llä on käytössä kattava joukko mallintamisen ja simuloinnin työkaluja tulevaisuuden energiajärjestelmien staattisiin ja dynaamisiin tarkasteluihin.

Palveluillamme tuemme yrityksiä tulevaisuuden energiajärjestelmien suunnittelussa, varmistamme liiketoiminnan jatkuvuutta tulevaisuuden muuttuvissa olosuhteissa ja autamme erilaisten riskien hallinnassa.​ Energiajärjestelmien mallintamisella, simuloinnilla ja optimoinnilla pystymme luomaan uudenlaisia virtuaalisia ympäristöjä tulevaisuuden energiajärjestelmän käyttäytymisen tutkimiseen ja johtopäätösten tekemiseen.

Uudet teknologiat ja ICT mahdollistajan roolissa

Uusiutuviin energialähteisiin liittyvä teknologiakehitys on yksi VTT:n painopistealue​ista. Panostamme erityisesti kylmien olosuhteiden tuulivoimateknologioiden kehittämiseen ja polttokennoteknologioihin. Myös aurinkoenergiaratkaisut ovat merkittävässä roolissa.

Tulevaisuudessa erilaisia hajautetun tuotannon teknologioita integroidaan entistä enemmän energian siirto- ja jakeluverkkoihin, mutta etsitään myös erilaisten energiajärjestelmien integraatiohyötyjä.  Olemme siirtymässä kohti älykkäitä energiajärjestelmiä, jotka eivät vain muodosta dynaamisia vuorovaikutteisia kokonaisuuksia, vaan myös palvelevat paikallisia tai alueellisia tarpeita räätälöidysti.

Energiajärjestelmän joustavuus on jo nyt avainasemassa. On siis selvää, että niin kestävän kehityksen ja ympäristön kuin myös liiketoiminnan kannalta älykkäät energiajärjestelmät kohoavat merkittävään rooliin. ICT-ratkaisut ja –palvelut ovat entistä kriittisempi osa tulevaisuuden energiajärjestelmiä.

​Ainutlaatuista kilpailukykyä asiakkaalle

Asiakkaan tärkeä tarve asettaa VTT:n laajalle asiantuntijajoukolle ja myös kumppaneille reunaehdot, kun yhdistämme tutkimuksen, teknologian ja liiketoiminnan näkökulmat ongelmien tai haasteiden ratkaisuun.

​​Suunnittelemme tulevaisuuden energiajärjestelmiä, varmistamme energialiiketoimintojen jatkuvuutta ja luomme yhdessä asiakkaan kanssa myös uutta liiketoimintaa VTT:n ainutlaatuisella osaamisella ja ratkaisuilla.

Tinkimätön tavoitteemme on tuottaa ainutlaatuista lisäarvoa ja kilpailukykyä asiakkaalle. Liity siis mukaan heti, sillä tulevaisuuden kilpailukyky rakennetaan nyt.