Sign In

Älykäs uusi teknologia ja ICT-ratkaisut energiajärjestelmissä

 

​​

Ilman lisääntyvää älykkyyttä kestävän energiajärjestelmää syntyminen ei ole mahdollista. Lisääntyvä sääriippuva tuotanto vaatii uusia energiajärjestelmän joustavuutta lisääviä teknologioita ja järjestelmäratkaisuja, esimerkkeinä vaikkapa energian varastointi, kysyntäjousto ja älykkäät latausratkaisut.

Energialiiketoiminnassa teknologia on usein mahdollistaja vasta kun liiketoimintamalli on olemassa ja myös jo etabloitununut markkinoille. Tämä on vaikea yhtälö - jos liiketoimintamallia ei ole, jää teknologian luoma mahdollisuus ja kehityspotentiaali usein käyttämättä. Siksi monialaisen asiantuntemuksen hyödyntäminen on avain uusien teknologioiden ja ratkaisujen kehittämisessä ja liiketoiminnalistamisessa.

VTT tarjoaa monialaista tukea uuden energiajärjestelmäinfrastruktuurin, liiketoimintamallien sekä IT-järjestelmien ja -palveluiden tutkimukseen ja kehitykseen. Hyödynnämme energiajärjestelmien analyyseissä räätälöityjä mallinnus- ja simulointityökaluja ja -palveluja. Kansainväliset tutkimus-, teknologian kehitys- ja kau-pallistamisverkostomme nopeuttavat asiakkaiden tuotteiden ja palveluiden viemistä markkinoille.

Tulevaisuuden energiajärjestelmien joustavuus ja tehokkuus

VTT luo asiakkaille lisäarvoa erityisesti monialaisen,  neutraalin ja kansainvälisesti vahvasti verkottuneen tutkimusorganisaation voimavaroilla ja vuosikymmenien käytännön kokemuksella. Meillä on yli 400 energia-alan huippuasiantuntijaa ja pystymme liittämään projekteihin asiakastarpeiden mukaiset osaamiset tarvittaessa.

VTT;n tarjoamaan kuuluu erilaisia laskenta, mallinnus- ja simulointityökaluja ja niihin kytkeytyviä tutkimus-, teknologian kehitys- ja innovaatiopalvelukokonaisuuksia:

  1. aktiiviset ja joustavat energiajärjestelmät
  2. energiatiedon liiketoimintalähtöinen analyysi
  3. aktiivinen energiatiedon ja informaation hallinta

Valitse VTT, kun haluat parantaa energiajärjestelmäsi joustavuutta ja energiatiedon liiketoimintalähtöistä analyysiä.

Suomi on toisella sijalla Global Cleantech Innovation 2014 -indeksissä. VTT:n rooli suomalaisessa innovaatio-ympäristössä on laajasti tunnustettu ja pidämme indeksiä yhtenä osoituksena kyvystämme tukea asiakkaitamme globaaleissa innovaatioympäristöissä.

VTT tuottaa palveluja ministeriöille, energiavirastoille, energiayhtiöille ja energiaintensiiviselle teollisuudelle sekä kaupungeille ja kunnille. Keskitymme myös ylläpitämään kansainvälisen teknologiateollisuuden ja PK-sektorin kilpailukykyä. Autamme asiakkaitamme niin tutkimuksessa, teknologian ja ratkaisujen kuin myös liiketoiminnan kehittämisessä.

Jos etsit huippuosaamista tai strategista kumppania energiajärjestelmäsi joustavuuden ja älykkyyden kehittämiseen, VTT on palveluksessasi.