Sign In

Energialiiketoiminnan jatkuvuuden hallinta

 

​​

Energiajärjestelmät ovat kaikkialla isojen haasteiden edessä. Ympäristö-, energiamarkkina- ja liiketoiminta-näkökulmat ovat haasteita muiden joukossa kun asioita tarkastellaan kokonaisvaltaisesti. Myös uusiin teknologioihin liittyvät riskit, säähän liittyvät tuotanto- ja toimitusvarmuusriskit sekä järjestelmien monimutkaisuuteen ja tietoturvaan liittyvät asiat ovat pinnalla kun pohditaan uusia investointeja tai liiketoiminnan jatkuvuutta. Energiajärjestelmien käyttöikä on pitkä, eikä sen koko elinkaaren aikaista liiketoiminnan jatkuvuutta tai riittävää suorituskykyä voida pitää itsestäänselvyytenä.

VTT auttaa tunnistamaan ja hallitsemaan ja riskejä riskitietoisen päätöksenteon avulla. Tarjoamme mm. riski-, turvallisuus- ja materiaalianalyysejä ja olemme myös erikoistuneet vakavien onnettomuuksien analysointiin sekä ihmisten turvallisuuteen ja kyberturvallisuuteen liittyvien ohjelmien kehittämiseen.

Energiasektorilla yritysten haastavin tehtävä on usein säädöksellisten ja taloudellisten riskien arviointi ja pienentäminen mutta VTT:llä pyrimme ottamaan huomioon kokonaisvaltaisesti tunnistettavissa olevat riskitekijät ja analysoimaan niiden vaikutusta energialiiketoimintaan. Vahvuutemme on erityisesti uuteen teknologiaan ja ratkaisuihin liittyvien riskien hallinta.

Vahva tuki riskitietoiseen päätöksentekoon

VTT luo asiakkaille lisäarvoa erityisesti monialaisen,  neutraalin ja kansainvälisesti vahvasti verkottuneen tutkimusorganisaation voimavaroilla ja vuosikymmenien käytännön kokemuksella. Meillä on yli 400 energia-alan huippuasiantuntijaa ja pystymme liittämään projekteihin asiakastarpeiden mukaiset osaamiset tarvittaessa.

VTT:n tarjoamaan kuuluu erilaisia laskenta-, mallinnus- ja simulointityökaluja ja niihin kytkeytyviä tutkimus-, teknologian kehitys- ja innovaatiopalvelukokonaisuuksia:

  1. uusien teknologioiden ja konseptien riskinhallinta
  2. energiajärjestelmien sääriskien pienentäminen
  3. monimutkaisten järjestelmien suunnittelu

Valitse VTT, kun haluat onnistua isoissa investointi-projekteissa

Suomi kuuluu Energy Trilemma -indeksin kymmenen parhaan joukkoon. Indeksin avulla arvioidaan, kuinka kestävä kunkin maan energiajärjestelmä on. VTT;:n kontribuutio Suomen energiajärjestelmän suunnittelussa on ollut merkittävä.

VTT tuottaa palveluja ministeriöille, energiavirastoille, energiayhtiöille ja energiaintensiiviselle teollisuudelle sekä kaupungeille ja kunnille. Keskitymme myös ylläpitämään kansainvälisen teknologiateollisuuden ja PK-sektorin kilpailukykyä. Autamme asiakkaitamme niin tutkimuksessa, teknologian ja ratkaisujen kuin myös liiketoiminnan kehittämisessä.

Jos etsit huippuosaamista tai strategista kumppania auttamaan sinua tekemään liiketoiminnan kestävyyden kannalta hyviä investointipäätöksiä, VTT on palveluksessasi.