Sign In

Ennakointi- ja skenaarioanalyysit

 

​​

Kansalliset, alueelliset ja paikalliset energiajärjestelmät ovat muuttumassa voimakkaasti - uusia hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen tähtääviä strategioita ja tiekarttoja tarvitaan kaikilla tasoilla.

VTT tukee asiakkaita markkina-analyysien, skenaariotyön ja energiajärjestelmien suunnittelun kautta. Autamme luomaan uusia strategioita, konsepteja ja käytäntöjä, sekä tunnistamaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Uusia lähestymistapoja tarvitaan

Tulevaisuuden kestävät energiajärjestelmät kehittyvät kun uusia säädöksiä, lakeja ja muita energialiiketoimintaan kohdistuvien vaatimuksia viedään käytäntöön. Jokainen energiajärjestelmä ja jokainen markkinapaikka on erilainen ja ainutlaatuinen.

Energian arvoketjun sidosryhmien on otettava käyttöön uusia lähestymistapoja ja kehitettävä uutta osaamista ja uusia ratkaisuja, jotta ne pystyisivät tunnistamaan ja hallitsemaan myös paikallisten yksityisten kuluttajien mukanaan tuomat haasteet.

Huippuosaamista muutoksen suunnitteluun

VTT luo asiakkaille lisäarvoa erityisesti monialaisen,  neutraalin ja kansainvälisesti vahvasti verkottuneen tutkimusorganisaation voimavaroilla ja vuosikymmenien käytännön kokemuksella. Meillä on yli 400 energia-alan huippuasiantuntijaa ja pystymme liittämään projekteihin asiakastarpeiden mukaiset osaamiset tarvittaessa.

VTT:n tarjoamaan kuuluu erilaisia laskenta, mallinnus- ja simulointityökaluja ja niihin kytkeytyviä tutkimus-, teknologian kehitys- ja innovaatiopalvelukokonaisuuksia;

  1. energia-, ilmasto- ja innovaatiokäytäntöjen vaikutusten arviointi
  2. energia- ja tekniikka-alan markkina-analyysit ja liiketoimintamahdollisuuksien kartoitus
  3. tulevaisuuden energiajärjestelmien ja konseptien suunnittelu
  4. älykkäille energiamarkkinoille ja kysyntäjoustoon soveltuvien liiketoimintamallien luominen.

Valitse VTT energiajärjestelmän muutosten suunnitteluun ja analyysiin

Suomi kuuluu Energy Trilemma -indeksin kymmenen parhaan joukkoon. Indeksin avulla arvioidaan, kuinka kestävä kunkin maan energiajärjestelmä on. VTT:n kontribuutio Suomen energiajärjestelmän suunnittelussa on ollut merkittävä.

VTT tuottaa palveluja ministeriöille, energiavirastoille, energiayhtiöille ja energiaintensiiviselle teollisuudelle sekä kaupungeille ja kunnille. Keskitymme myös ylläpitämään kansainvälisen teknologiateollisuuden ja PK-sektorin kilpailukykyä. Autamme asiakkaitamme niin tutkimuksessa, teknologian ja ratkaisujen kuin myös liiketoiminnan kehittämisessä.

Jos etsit huippuosaamista tai strategista kumppania energiajärjestelmän muutoksen suunnitteluun ja analyysiin, VTT on palveluksessasi.