Sign In

Hajautetun tuotannon integraatio energiajärjestelmiin

 

​​

Uusiutuva energiantuotanto on altis vaihteleville sääolosuhteille aiheuttaen haasteen sekä järjestelmäintegraatiolle että energiajärjestelmän kokonaistoimivuudelle. Investointi- ja toiminnallisuusriskien eliminointi edellyttääkin perinpohjaista liittämisvaikutusten arviointia ja analysointia energiajärjestelmässä. Analyysejä tarvitaan myös silloin, kun halutaan tarkastella erilaisten energiajärjestelmien integroinnin liiketoimintahyötyjä ja kokonaisjärjestelmän toimivuutta, operoitavuutta ja optimointia.

VTT tarjoaa monialaista tukea, ymmärrystä ja yhteistyömahdollisuuksia energiajärjestelmien integrointiin liittyvän tutkimuksen, kehityksen ja suunnittelun saralla niin kansallisella, alueellisella kuin paikallisellakin tasolla. Olemme räätälöineet energiajärjestelmiin ja sähköverkkoliitäntöihin liittyvät analyysimallimme, simulointityökalumme ja palvelumme sopiviksi erilaisiin liiketoimintaympäristöihin ja erilaisille asiakassegmenteille (energiayhtiöt, energiaintesiivinen teollisuus kaupungit ja kunnat, teknologia- ja palvelutyritykset jne.). Etsimme aktiivisesti myös järjestelmäintegraatiohin liittyviä uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Operoitavuuteen ja liiketoiminnan tehokkuuteen liittyvät haasteet kasvavat uusiutuvan energian tuotannon vaih-teluiden lisääntymisen sekä erilaisten energiankulutusprofiilien vuoksi. Hyödyntämällä tehokkaasti monipuolisia mallinnus- ja simulointityökaluja, voidaan kehittää integroituja järjestelmiä, joiden operoitavuus ja liiketoiminnallinen tehokkuus voidaan testata ao. markkinaympäristössä ennen kalliita investointeja.

Toiminnallisuuden ja liiketoiminnallisen tehokkuuden varmistaminen ja optimointi

VTT luo asiakkaille lisäarvoa erityisesti monialaisen,  neutraalin ja kansainvälisesti vahvasti verkottuneen tutkimusorganisaation voimavaroilla ja vuosikymmenien käytännön kokemuksella. Meillä on yli 400 energia-alan huippuasiantuntijaa ja pystymme liittämään projekteihin asiakastarpeiden mukaiset osaamiset tarvittaessa.

VTT;n tarjoamaan kuuluu erilaisia laskenta, mallinnus- ja simulointityökaluja ja niihin kytkeytyviä tutkimus-, teknologian kehitys- ja innovaatiopalvelukokonaisuuksia;

  1. kestävät hajautetut energiaratkaisut asutuskeskuksissa
  2. hajautetun tuotannon liittäminen energiaverkkoon
  3. sähköverkon- ja latausjärjestelmien vuorovaikutus

Valitse VTT jos tarvitset huippuosaamista asutuskeskusten energiaratkaisujen uudistamiseen tai demonstrointiin

Suomi on toisella sijalla Global Cleantech Innovation 2014 -indeksissä. VTT:n rooli suomalaisessa innovaatioympäristössä on laajasti tunnustettu ja pidämme indeksiä yhtenä osoituksena kyvystämme tukea asiakkaitamme globaaleissa innovaatioympäristöissä.

VTT tuottaa palveluja ministeriöille, energiavirastoille, energiayhtiöille ja energiaintensiiviselle teollisuudelle sekä kaupungeille ja kunnille. Keskitymme myös ylläpitämään kansainvälisen teknologiateollisuuden ja PK-sektorin kilpailukykyä. Autamme asiakkaitamme niin tutkimuksessa, teknologian ja ratkaisujen kuin myös liiketoiminnan kehittämisessä.

Jos etsit huippuosaamista tai strategista kumppania hajautettujen energiajärjestelmien kehittämiseen tai  liittämiseen energiaverkkoihin, VTT on palveluksessasi