Sign In

Suomen tuulivoimatilastot

 

​Vuodesta 2015 eteenpäin vuosiraporteista vastaa Suomen tuulivuomayhdistys ry.

Vuoden 2015 lopussa Suomessa oli 1005 MW, 387 tuulivoimalaa. Tuulivoimalla tuotettiin noin 2,8 % Suomen sähkönkulutuksesta (noin 2,3 TWh)*.

Vuoden 2014 lopussa Suomen tuulivoimakapasiteetti oli 631 MW, 268 tuulivoimalaa. Tuulivoimalla tuotettiin noin 1,3 % Suomen sähkönkulutuksesta (noin 1,1 TWh) vuonna 2014*.

(Kapasiteetti ja kappalemäärä eivät sisällä kaikkia pieniä tai käytettynä ostettuja voimaloita)

(*Lähteet: http://energia.fi/kalvosarjat/energiavuosi-2015-sahko, http://energia.fi/kalvosarjat/energiavuosi-2014-sahko)

6.9.2013 mennessä Suomessa oli julkaistu tuulivoimahankkeita noin 11 013 megawatin (MW) edestä. Merelle suunniteltujen hankkeiden osuus on 2974 MW.

Suomen tuulivoimatuotanto vuosi- ja kuukausitasolla

Year_prod_index_2016.png 

Suomen tuulivoimatuotannon kehitys. Vuosituotanto (GWh), asennettu kapasiteetti vuoden lopussa (MW, pylväät) sekä tuotantoindeksi (100% vastaa keskimääräistä tuulisuutta). [Lähde: Energiateollisuus, Ilmatieteenlaitos, tiedot tuottajilta]

kk_liukuva_tuotanto_kapasiteetti_2016.png 

Suomen tuulivoimatuotanto ja tuotantoindeksit 12 kuukauden liukuvana keskiarvona joka kuukauden lopussa. Asennettu kapasiteetti kuukauden lopussa näkyy ohuena viivana. Tuulisuuden mittana käytetty tuotantoindeksi on laskettu eri alueille asennetun tuulivoimakapasiteetin mukaan . [Lähde: Energiateollisuus, Ilmatieteenlaitos, tiedot tuottajilta]

Vuosiraportit

1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003

2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010

2011 | 2012 | 2013 |2014

 

 

Suomen vikatilastojen analyysi

VTT:llä on tehty diplomityö tuulivoimatilastoista osana Tekes-rahoitteista hanketta. Suomalainen tuulivoimatilastoseuranta koostuu tuotantotilastotiedoista sekä seisokkiaika- ja vikaerittelytiedoista. Tuotantotilastoja on ylläpidetty vuodesta 1992 ja vikatilastoja vuodesta 1996 ja analyysissä on tutkittu vikatilastojen dataa vuodesta 1996 vuoteen 2008. Aineisto koostuu yhteensä 72 laitoksen datasta, yhteensä 617 laitosvuodesta.

Työ on saatavilla täältä: [PDF]

 

Ota yhteyttä