Sign In

Edistyneet ydinvoimateknologiat

 

​​

VTT on sitoutunut tukemaan seuraavan sukupolven ydinvoimateknologioiden kehittämistä tietokonemallinnuksen ja ohjelmistokehityksen keinoin.

Viranomaiset käyttävät VTT:n malleja seuraavan sukupolven reaktoreiden turvallisuuden mallintamiseen sekä teräspohjaisten materiaalien karakterisointiin.

Turvallisuusmallinnus ja teräspohjaisten materiaalien karakterisointi

VTT:n malleilla ja ohjelmistoilla analysoidaan seuraavan sukupolven ydinreaktoreiden turvallisuutta ja etenkin reaktoriytimen neutroniikkaa, polttoaineen palamaa, kriittistä turvallisuutta ja isotooppien koostumusta. Ohjelmistoja voidaan käyttää myös seuraavan sukupolven ydinvoimalakonseptien onnettomuuksien ja häiriöiden analysointiin.

Toinen tärkeä erikoistumisalue on vaativissa ympäristöissä käytettävien teräspohjaisten materiaalien, kuten neljännen sukupolven reaktoreissa käytettävien materiaalien, karakterisointi. VTT:n koetiloissa voidaan tutkia erilaisia käyttöikään vaikuttavia tekijöitä, kuten hapettumista, rasituskorroosiota, korkeissa lämpötiloissa esiintyvä virumista ja väsymistä sekä superkriittistä vettä.

Valitse VTT ydinvoimaturvallisuuden mallintamiseen ja testaamiseen

VTT:llä on vuosikymmenten kokemus ydinvoimaloiden mallintamisesta, karakterisoinnista ja testaamisesta. Ydinvoima-alan asiantuntijamme muodostavat 200 hengen monitieteellisen tiimin, jonka erityisosaaminen tuottaa ensiluokkaisia tuloksia. Ota VTT mukaan ydinvoimaohjelmaasi.