Sign In

Ydinjätteen huolto ja loppusijoittaminen

 

​​

Miten sijoittaa ydinpolttoaineiden jätteet pysyvästi ilman, että niistä aiheutuu haittaa jälkipolville? Radioaktiiviset jätteet ovat pitkäikäisiä, ja niistä voi koitua merkittäviä vaikutuksia sekä ympäristölle että ihmiskunnalle.

VTT:llä on ydinjätteen loppusijoituksen tutkimisesta 30 vuoden kokemus, joka on kertynyt osallistumisesta Suomen loppusijoituskonseptin kehittämiseen.

Turvallisuus on avainsana pitkäikäisen ydinjätteen loppusijoittamisessa

Laajalla, monitieteellisellä osaamisella ja kokemuksella sekä yhteistyöverkoston voimin, arvioimme loppusijoituspaikan ympäristöön ja olosuhteisiin räätälöityjä ratkaisuja. Olemme vastuussa turvallisuudesta niin asiakkaillemme, kuin myös viranomaisille ja yhteiskunnalle.

VTT:llä työskentelee noin sata asiantuntijaa ydinjätetutkimuksen piirissä, ja käytössämme on 10 000 neliömetriä moderneja laboratoriotiloja; nanomittakaavan tutkimuksesta aina täyden mittakaavan rakennemalleihin asti.

Mitä vahvaan asiantuntijaosaamiseemme sisältyy?

Karakterisoimme geologisia ja hydrokemiallisia olosuhteita sekä kehitämme loppusijoitusteknologiaa, johon kuuluu esimerkiksi polttoaineiden karakterisointia ja robotiikkaa.

Kehitämme, rakennamme ja arvioimme teknisiä vapautumisesteitä sekä monitoroimme ja mallinnamme materiaalien käyttäytymisen lisäksi myös turvallisuutta.

Asiantuntijamme suorittavat myös käyttö- ja pitkäaikaisturvallisuuden arviointeja, kuten riskiarviointeja sekä tekevät esimerkiksi lupiin liittyviä dokumentointeja.

Kenttätyöskentelyä Onkalossa ja haasteellisten ongelmien ratkaisemista

Meillä on kokemusta paikan päällä tehtävästä suunnittelusta, rakentamisesta ja instrumentoinnista sekä monitoroinnista, esimerkiksi Posivan Onkalossa. Käytössämme on useita kokeellisia menetelmiä, joita yhdistämme eri skaaloissa tehtävään mallinnukseen, haasteellisten tutkimusaiheiden ratkaisemiseksi.

Asiantuntijamme ovat yli 25 vuotta työskennelleet ydinjätehuoltoon osallistuvien suomalaisten ja ruotsalaisten organisaatioiden kanssa. Olemme osallistuneet muun muassa Suomen kansallisen ydinenergia-alan tutkimusstrategian luomiseen vuodelle 2030.