Sign In

Turvallisuuden arviointi ja osoittaminen

Turvallisuuskriittiset järjestelmät

Turvallisuuskriittisillä aloilla, kuten ydinvoimassa, terveydenhuollossa tai juna- ja lentoliikenteessä, toimijoiden on perusteltava ohjausjärjestelmien turvallisuus kiistattomasti. Riittävän perustelun tekeminen monimutkaisille järjestelmille, ottaen huomioon sekä tekniset että organisatoriset näkökulmat, on osoittautunut haastavaksi. Erityisesti ohjelmistopohjaiset ohjausjärjestelmät ovat tuoneet uusia haasteita turvallisuuden analysointiin ja järjestelmien luvitukseen.

VTT tarjoaa poikkitieteelliseen ja mallipohjaiseen Systems Engineering -lähestymistapaan pohjautuen mallinnus- ja analysointipalveluja sekä niihin liittyviä ohjelmistoja teollisuuden ja turvallisuutta valvovien viranomaisten käyttöön. Riippumattomat tarkastus- ja analysointipalvelumme kattavat laajan kentän ohjausjärjestelmien luotettavuusanalyyseistä käyttöliittymäarvionteihin. Ratkaisumme ovat suunnittelun ja vaatimustenmukaisuuden osoittamisen tukena muun muassa luvitus- ja kelpoistusprosessien aikana. Rakenteisen turvallisuusperustelun avulla on mahdollista yhdistää eri suunnittelualojen komponentti- ja järjestelmätason analyyseja kokonaisuuksiksi, joiden avulla turvallisuusväittämät ja niitä tukeva todistusaineisto voidaan kytkeä toisiinsa selkeän päättelyketjun kautta (katso yllä oleva kuva).

Hyödyt asiakkaalle:

  • Kustannustehokkaat ja korkealaatuiset turvallisuusarvioinnit
  • Turvallisuustietämyksen kartuttaminen
  • Tehokkaampi yhteistyö viranomaisten kanssa
  • Ajankäytön tehostuminen ja kustannussäästöt

 

Lue lisää englanninkielisiltä sivuiltamme!