Sign In

Yhdistetty sähkön ja lämmön tuotanto

Poltto-, pyrolyysi- ja kaasutusprosesseja teollisuuden tarpeisiin

​​​​​​​​​​

Teknologioidemme avulla voidaan vähentää kasvihuonekaasupäästöjä, laajentaa polttoainevalikoimaa ja vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista.

Hyödynnä pitkä kokemus ja laaja osaamisemme

VTT:llä on 30 vuoden kokemus poltto-, pyrolyysi- ja kaasutusprosessien soveltamisesta teollisuuden tarpeisiin. Integroimalla teknologioitamme käyttöönne voitte maksimoida sisäiset synergiat ja joustavuuden. Kestävyys tuo liiketoimintaa.

Hyödynnä biomassa ja jäte tehokkaasti energiaksi

Me VTT:llä olemme vakuuttuneita kotitalouksien, teollisuuden ja maa- ja metsätalouden integroitumisesta ja symbioosien aikaansaamista eduista tulevaisuudessa, kun jätevirrat muuttuvat arvokkaiksi raaka-aineiksi. Uskomme, että biomassa sekä jätteet ja muut haastavat raaka-aineet tullaan hyödyntämään entistä tehokkaammin tuotteiksi ja energiaksi. Leijupetiteknologia mahdollistaa monien raaka-ainejakeiden rinnakkaiskäytön innovatiivisten käyttöönotto- ja kunnossapitosovellusten avulla, ilman korroosio- ja likaantumisongelmia. Materiaalipohjaiset arvoketjut muodostetaan uudelleen uusilla liiketoiminnan ehdoilla.

Nopea pyrolyysi, kaasutus ja puhdas energiantuotanto

Nopeat pyrolyysi- ja kaasutusratkaisut ovat kehittyneitä ratkaisuja joustavuuden lisäämiseksi raaka-ainepohjassa ja laitosten toiminnassa sekä prosessien tehokkuuden parantamiseksi. Happipolttoteknologia mahdollistaa CO2-päästöjen alentamisen mahdollistaen samalla edullisten fossiilisten polttoaineiden käytön. Tehokas resurssien käyttö ja ilmastonmuutoksen hillintä ovat tulevaisuuden ajureita.

Hyödynnä osaamisemme teidän tarpeisiinne

Olemme ylivoimainen partneri leijupetiprosessien kehittämisessä laajalla kokemuksella eri raaka-aineista ja sovelluksista. Kokemus ja tieto perustuvat maailmanluokan kokeelliseen infrastruktuuriin ja sen yhdistämiseen syvälliseen ymmärrykseen prosesseista ja siihen liittyvään mallinnusosaamiseen.