Sign In

Kattilan käytettävyys ja elinkaaren hallinta

 VTT:n avulla voitte pienentää hankaliin polttoaineseoksiin ja kattilainvestointeihin liittyviä riskejä

​​

​Biomassaa, jätejakeita ja muita haastavia polttoaineita voidaan käyttää voimantuotannossa korvaamaan fossiilista hiiltä kattiloissa kustannusten ja päästöjen minimoimiseksi. Samalla voidaan hallita lisääntynyttä korroosion ja likaantumisen riskiä.

Turve, biomassa, erilaiset jätejakeet ja huonolaatuiset hiilet tulevat olemaan osa tulevaisuuden polttoainevalikoimaa monipolttoainekattiloissa. Ne vähentävät kustannuksia ja päästöjä. Mittaukseen ja polttoainekarakterisointiin perustuvalla optimoidulla ja suunnitellulla käytöllä voidaan pienentää CO2- ja muita päästöjä ilman hallitsematonta korroosio- ja likaantumisriskiä.

Ota hyöty irti olemassaolevista laitoksistasi

Edistyneitä menetelmiä kattilan elinkaaren hallintaan tarvitaan niin leiju- kuin pölypolttokattiloissa korkeiden käyttöaikojen saavuttamiseksi ja odottamattomien tuotantokatkosten minimoimiseksi.