Sign In

Yhdistetty sähkön-, lämmön- ja kaukokylmän tuotanto

Saavuta yli 90 %:n prosessihyötysuhde CHP+C -tuotannolla

​​

​Yhdistetyllä sähkön-, lämmön- ja kaukokylmän tuotannolla voidaan saavuttaa yli 90 %:n prosessihyötysuhde. Se johtaa ylivoimaiseen järjestelmän tehokkuuteen sekä kustannus- ja resurssitehokkuuteen. Polttoainekustannusten ja ympäristömääräysten tiukentuessa korkea prosessihyötysuhde on merkittävä etu energiamarkkinoilla mahdollistaen korkeat huipunkäyttöajat ja vakaan kuorman.

Ylivertainen systeemihyötysuhde minimoi ympäristövaikutukset ja maksimoi tuoton

Soveltamalla CHP+C-tuotantoa teollisuudessa tai yhdyskuntien lämmöntuotannossa voimme saavuttaa yli 90 % prosessihyötysuhteen edut niin ajojärjestyksessä kuin kustannustehokkuutena vaarantamatta prosessihöyryn tai lämmön saantia.