Sign In

VTT MIKES Metrologia

 

VTT MIKES Metrologia

VTT MIKES Metrologia  luo kilpailukykyä ja luotettavuutta

Mittauksilla on merkittävä rooli lukuisilla päivittäisen elämämme alueilla. Tällaisia ovat esimerkiksi tuotanto, reilu kauppa, kuluttajansuoja, terveys- ja turvallisuusasiat tai lainvalvonta. Mittaukset antavat kehyksen ja työkalut tieteelliseen tutkimukseen ja teknologian innovaatioihin.

Yhteisesti sovittu mittausjärjestelmä on toimivan talouden ehdoton edellytys, ja se luo perustan erilaisten normien, standardien, arvojen ja tulosten julkistamiselle.

VTT tutkija 

Tieto on nykymaailmassa kultaakin kallisarvoisempaa

Digitalisaatio muuttaa liiketoimintaa. Se rikkoo vanhoja toimintatapoja ja luo uusia, tehokkaampia toimintatapoja. Muutosta eteenpäin vievä tekijä on tieto. Mitatun tiedon avulla voidaan parantaa tehokkuutta ja turvallisuutta, suorittaa prosessien etävalvontaa, tehdä reaaliaikaisia muutoksia, sekä tuottaa tarkkaa tietoa päätöksenteon pohjaksi.

Ollakseen hyödyllisiä tietojen on oltava tarkkoja. Pienilläkin mittavirheillä voi olla tuhoisat seuraukset tarkkoihin tietoihin perustuvilla aloilla kuten lentomatkustamisessa, terveydenhuollossa tai voimantuotannossa.

Mitä pidemmälle automaatio ja robotiikka etenee, sitä suurempi merkitys on tiedon tarkkuudella.

Edistämme mittausten yhdenmukaisuutta

Suomen kansallisena metrologialaitoksena vastaamme kansallisen mittanormaalijärjestelmän kehityksestä, ylläpidosta ja valvonnasta.

Teemme tieteellistä tutkimusta metrologian alalla ja kehitämme mittausmenetelmiä, joilla voidaan varmistaa mittausten tarkkuus ja yhdenmukaisuus. Tutkimustoimintamme tuloksista on hyötyä liike-elämälle, julkishallinnolle ja yhteiskunnalle.

Tutkimustyömme ja palvelumme tarjoavat uusia tapoja osoittaa mittausten luotettavuus ja jäljitettävyys. Näin voimme tukea yritysten liiketoimintakriittisiä prosesseja, laadunvarmistusta ja innovaatioihin perustuvaa kasvua.

VTT laite

Kriittisten mittausratkaisujen asiantuntija

​Tarjoamme tuotannon ja tutkimus- ja kehitystoiminnan kannalta kriittisiä palveluja, kuten


  1. Mittausten jäljitettävyys

  2. Kalibrointipalvelut

  3. Laitteiden ja -järjestelmien kehittäminen ja validointi

  4. Laatujärjestelmät

  5. Tiedon analysointi

  6. Konsultointi ja koulutus

​​​Lisätietoa meistä ja palveluistamme löytyy verkkosivuiltamme:

www.mikes.fi

Lisätietoa meistä ja palveluistamme löytyy verkkosivuiltamme:

www.mikes.fi