Inlärning av negativa patientsäkerhetshändelser

Handboken om organisationens inlarning av negativa händelser (på finska): SammanfattningMer information

Kaarin Ruuhilehto
Specialforskare
+358 20 722
kaarin.ruuhilehto@vtt.fi