Sign In

Reaaliaikainen digitalous edellyttää suomalaisilta ohjelmistoyrityksiltä uusia lähestymistapoja

10.9.2015

Need For Speed (N4S)-konsortion tiedote:


Digitaalinen murros taloudessa on ollut kova.  Digitaaliset hyödykkeet ovat kaikkien saatavilla välittömästi mihin vuorokauden aikaan tahansa. Digilen ja Tekesin Need for Speed -ohjelmassa on tutkittu ja kehitetty liiketoimintamalleja, toimintatapoja ja työkaluja reaaliaikaiseksi muuttunutta digitaalista taloutta varten. Nyt ohjelmassa on julkaistu jo sata tieteellistä artikkelia käsittelemään erityisesti tätä aihepiiriä.

"Tavoitteena on antaa tutkimuksen avulla yrityksille keinot nopeuttaa toimintaansa: esimerkiksi reagoida nopeammin asiakastarpeiden tai muiden markkinaolosuhteiden muutokseen tai merkittävästi lyhentää tuotteen tai palvelun matkaa ideasta myyntiin", toteaa ohjelman koordinaattori Raija Kuusela VTT:ltä.

Avainasemassa on asiakkaiden ymmärtäminen aktiivisen vuoropuhelun ja tiedonvaihdon kautta. Juuri siksi N4S-ohjelmassa yhteistyötä tekevät IT-alan yritykset sekä isot teollisuusfirmat, jotka hyödyntävät tuoreita tutkimustuloksia.

"Ohjelmassa olevat yritykset ovat ottaneet tutkimuksesta hyviä käytäntöjä. Samalla on luotu uudenlainen yhteistyökulttuuri yritysten ja yliopistojen välille. Vuoropuhelu on aktiivista, eteenpäinvievää ja tuottaa tuloksia. SHOK-rahoitusinstrumentin avulla ohjelmassa on luotu kokeilukulttuuri, jonka ansiosta on voitu lisätä yritysten kilpailukykyä", korostaa ohjelman johtaja Janne Järvinen F-Securelta, joka on N4S-ohjelman veturiyritys.

Monet julkaistut tieteelliset artikkelit on tehty yhteistyössä N4S-ohjelman yritysten kanssa. Ne käsittelevät käyttäjäyhteisöjä, jatkuvaa kokeilua ja asiakkailta saadun datan hyödyntämistä lähes reaaliaikaisesti.

N4S-ohjelman akateemisen koordinaattorin professori Tommi Mikkosen mukaan tiivis yhteistyö teollisuuden ja tutkimuslaitosten välillä on malliesimerkki suomalaisen innovaatiojärjestelmän parhaista puolista. Nopean omaksumisen kulttuuri on tullut osaksi yritysten toimintaa.

"Jatkuva integrointi, toimitus sekä käyttöanalytiikka - kaikki kolme Googlen, Amazonin ja Facebookin päivittäistä toimintaa - ovat ohjelman myötä löytäneet tiensä myös Suomessa toimivien yritysten toimintatapoihin."

Reaaliaikaisten palvelujen haasteet eivät koske pelkästään pieniä ja ketteriä pelifirmoja tai mobiilisovellusten tekijöitä. Murros vaikuttaa myös perinteiseen teollisuuteen ja sen kilpailukykyyn.

Artikkelit ovat luettavissa N4S-ohjelman sivuilta: http://www.n4s.fi/publication/

 

Need for Speed (N4S) on yhteistyökonsortio, joka on luotu rakentamaan perusta suomalaisten ohjelmistoyritysten menestykselle uudessa digitaalisessa taloudessa. Ohjelman toteuttavat johtavat suomalaiset ohjelmistoyritykset, ja se edustaa 13 laajan teollisuusfirman, 16 pienen ja keskisuuren yrityksen ja 11 tutkimusinstituutin ja yliopiston konsortiota. Nelivuotisen Digile-ohjelman (2014-2017) rahoittaa osaksi Tekes.

Ota yhteyttä
 
 
 

Lisätietoja:

F-Secure Oyj
Janne Järvinen,
Focus Area Director
janne.jarvinen(at)f-secure.com, +358 40 754 4738