VTT 2G 2020 BIOFUELS - PROJEKTIN SEMINAARI

Tiistaina 28.5.2013
Kalastajatorppa Helsinki

Aiheena biopolttoaineiden kestävyyskriteerit ja 2020/30 skenaariot
(seminaari pidettiin suomeksi)

Avauspuheenvuoro: Marjatta Aarniala, Tekes  

SKENAARIOT

Biopolttoaineet; Energiastrategia, EU- ja kansallinen lainsäädäntö
Jukka Saarinen, TEM

Puupohjaiset biopolttoaineet, markkinanäkymät EU:ssa ja kestävyyskriteerit
Petri Kukkonen, UPM, Biopolttoaineet

Bioenergian varoista ja käytöstä, kestävyyskriteereistä ja – tarkasteluista, 2G Biofuels markkinoista
Kai Sipilä, VTT

LIIKENTEEN BIOPOLTTOAINEIDEN KESTÄVYYS

RES-direktiivin kestävyyskriteerit biopolttoaineille, khk-laskentaan liittyviä kysymyksiä ja esimerkkejä
Kati Koponen, VTT

Kestävien puubiomassojen ja metsäenergian avoimet kysymykset, hiilitase ja riittävyys liikenteen biopolttoaineisiin
Antti Asikainen, METLA

Synteesikaasuun pohjautuvat 2G-tuotantovaihtoehdot ja niiden aiheuttamat päästövähenemät
Ilkka Hannula, VTT

Toimijoilta pyydetyt puheenvuorot: ”Kokemuksia, haasteita ja kehitystarpeita?” 
Steven Gust, Neste Oil (suullinen)
Janne Hämäläinen, Fortum
Kari Mutka, Biodiili Oy
Terttu-Leea Saarenpää, Pöyry

PANEELIKESKUSTELU
Biomassan kestävyys, miten eteenpäin?

Satu Helynen, VTT (pj.)
Kai Sipilä, VTT

Sampo Soimakallio, VTT
Antti Asikainen, Metla
Steven Gust, Neste Oil
Janne Hämäläinen, Fortum
Sari Mannonen, UPM

_________________________________________

VTT 2G 2020 Biofuels Seminar
August 30, 2012, Hilton Helsinki Kalastajatorppa Hotel

Programme

Biofuels R&D and demonstration in US, Don Stevens, Cascade Research

2G Gasification R&D aiming to improved biomass conversion efficiency and reduced CAPEX, Esa Kurkela, VTT

Andritz Carbona Gasification Development Platforms for BTL and SNG, Kari Salo, Andritz

Overview of Topsoe Synthesis Technologies for BTL and bio-SNG, Thoa Thi Minh Nguyen and Finn Joensen, Haldor-Topsoe

Fast pyrolysis for transportation fuels, Doug Elliott, PNNL

2G pyrolysis - experimental work and assessments in collaboration between VTT and PNNL, Yrjö Solantausta, VTT

Fast pyrolysis demonstration at Joensuu, Jukka Heiskanen, Fortum

Evaluation of different gasification-based BTL routes, Ilkka Hannula, VTT

Vision & roadmap, Kai Sipilä, VTT

Panel discussion, Don Stevens et al, Cascade Research