Sign In

AARRE

AARRE-caset

Case CoReorient ja Liiteri

Liiterissä (Liiteri.net) haluttiin selvittää, kuinka kuluttajille tarjottavasta arjen tarpeita täyttävästä kiertotalouspalvelusta on mahdollista saada taloudellisesti kannattavaa ja kuluttajia kiinnostavaa.
Liiteri-työkalujen vuokrauspalvelupilotti sisälsi työkalujen vuokraamispalvelun, pyörän korjauspalvelun sekä suutaripalvelun. CoReorientia kiinnosti mallista heille avautuvat uudet liiketoimintamallimahdollisuudet ja mahdollisuus hyödyntää yrityksen kehittämiä olemassaolevia teknisiä ratkaisuja. Hypoteesina oli, että hyvä saavutettavuus (24/7), riittävä tarvikkeiden ja palvelujen tarjooma sekä käytön helppous (mm. kotiinkuljetus) erottavat palvelun olemassa olevista vuokrauspalveluista ja saavat valtavirran kuluttajat kiinnostumaan palvelusta. Yhteistyö AARRE-tutkimushankkeen kanssa tarjosi mahdollisuuden validoida Liiterin arvolupauksia ja kuluttajien hyväksyntää.
Liiteri

CoReorient organisoi pilottiin liittyvät käytännön järjestelyt, sidosryhmäneuvottelut, tarvittavan arvoverkoston kumppaneiden kanssa sekä viestinnän suunnittelun ja päävastuun toteutuksesta. AARRE-hanke vastasi tutkimuksen suunnittelusta ja toteutuksesta. Käytännössä tutkittavat asiat päätettiin sekä tulokset analysoitiin yhdessä CoReorientin kanssa. Lue lisää CoReorient ja Liiteri -casesta >

Destaclean Oy


AARRE-projektissa tutkimuskohteena oli Destaclean® Puukivi. Se on edistyksellinen kierrätysmateriaali, jossa osa perinteisten betonituotteiden kiviainesta korvataan aidolla, puhtaalla kierrätyspuukuidulla. Puukivestä valmistetut piha- ja aluerakentamisen tuotteet ovat ekologisia, kevyempiä, sitkeämpiä ja helpommin työstettäviä kuin perinteiset betonituotteet. Tällä hetkellä puukivestä tehdään piha- ja muurikivien lisäksi pihan sisustuselementtejä kuten penkkejä ja istutusastioita. ”Puukivi on konkreettinen, markkinoille jo saatu tuoteratkaisu ja referenssi aidosta kierrätyksestä kiertotalouden osana”, kertoo Destaclean Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Rinne.

Destaclean PuukiviLoppukäyttäjien ymmärtäminen on yksi uusiotuotteiden menestyksen avaintekijöitä. Esimerkiksi se, että asiakkaiden suuri massa, eikä vain ekologisuutta arvostavat edelläkävijät, löytää puukiven ja hyväksyy uudenlaisen materiaalin melko perinteisellä alalla, vaatii ajatusmaailman muutosta sekä panostusta referenssikohteisiin ja markkinointiin. 

AARRE-projektissa uusioraaka-aineesta valmistettavien tuotteiden haasteita ja menestystekijöitä lähestyttiin projektissa kehitettyjen innovaatioprosessin ja siihen liittyvien työkalujen kautta – ja toisaalta Destacleanin keissin avulla tutkijat kehittivät innovaatioprosessia ja työkaluja eteenpäin. Innovaatioprosessin askeleiden avulla Destacleanilla edettiin kohti uuden liiketoiminnan ideointia ja vahvistamista, verkoston ymmärrystä sekä erityisesti asiakasymmärryksen lisäämistä. Skenaariotyöpajoissa ideoitiin uusia liiketoimintamalleja ottaen huomioon vaikutukset myös verkoston muille osapuolille. Uusiotuotteen toimitusketjun logistiikkaa käytiin läpi Aarteessa kehitetyn CE logistics spotlight -työkalun avulla. Asiakasymmärrys lisääntyi kuluttajapaneelin, kuluttajien kanssa yhteisinnovoinnin, messuhaastattelujen sekä yhteisöpuutarhan nopean kokeilun kautta. Lisäksi Puukiven ympäristölupauksia tutkittiin Environmental benefits assessment –työkalun avulla. “Suunnittelijat, rakentajat kuin myös suuri osa kuluttajista suhtautuu positiivisesti kierrätykseen ja kierrätystuotteisiin. Tuotantoketjun toimijoiden on nyt vastattava tähän asenteeseen innovatiivisilla kierrätystuote ja -raaka-aineratkaisuilla sekä saada käyttäjät vakuuttuneeksi laadusta. Yhteistyö tämän sektorin ammattilaisten kesken on avainasemassa ja yhteistyöllä myös parhaat innovaatiot syntyvät”, kannustaa Kimmo Rinne. Lue lisää Destaclean-casesta >

Destaclean Oy on vuonna 1998 perustettu kotimainen rakennusjätemateriaalien kierrätysalan yhtiö. Destacleanin tavoitteena on edistää jätelain mukaista materiaalien kierrätystä kehittämällä hyödyllisiä kierrätysmateriaaleja ja -tuotteita. Yritys toimii koko rakennusjätteiden kierrätysketjussa alkaen jätteiden vastaanotosta ja päättyen käsittelyvaiheiden jälkeen materiaalien innovatiiviseen kierrätyskäyttöön.

 

<< Palaa AARRE -loppuraportin pääsivulle