Sign In

AARRE

AARRE-loppuraportti

Tulevaisuuden tarpeiden tunnistaminenKiertotalouden ekosysteemit ja arvokehätKiertotaloudesta kuluttajille helppoa ja hauskaa! Kiertotalousliiketoimintamallien ympäristöhyödyt Logistiikka: Toimiva logistiikka mahdollistaa kiertotaloudenEsineiden internet mahdollistaa tehokkaat kiertotalouden palvelut Kiertotaloudessa luodaan arvoa uusin tavoinNopeat liiketoimintamallikokeilut: Kokeilu osoittaa kiertotalouden liiketoimintamallin potentiaalin


Koko yhteiskunnan näkökulmasta paine siirtyä lineaarisesta talousmallista kiertotalouteen on kova. Jotta voimme saada talouskasvua tai edes turvata nykyisen tilanteen, tarvitaan muutos kohti suljettua kehää, jossa materiaali kiertää ja sen arvo säilyy tai jopa kasvaa. Avainasia on resurssien entistä tehokkaampi ja fiksumpi käyttö. Tämä on mahdollista innovatiivisilla liiketoimintamalleilla sekä teknologian fiksulla hyödyntämisellä.

Kuluttajat ovat kiertotaloudessa keskiössä, joten heidän valinnoillaan ja toiminnallaan tulee olemaan entistä suurempi merkitys. Tästä syystä kuluttajien ja heidän käytänteidensä ymmärtäminen on avainasemassa, jotta yritykset voivat menestyä uusien liiketoimintamallien kehittämisessä.

AARRE-loppuraportti: I Tulevaisuuden tarpeiden tunnistaminen I Arvon luonti ekosysteemissa I Kuluttajaymmärrys I Ympäristöhyödyt I Logistiikkaratkaisut I Teknologia mahdollistajana I Tulevaisuuden liiketoimintamallit I Nopeat liiketoimintakokeilut I AARRE-caset I AARRE I