Sign In

AARRE

Hankkeen tavoitteet

Kiertotalousajattelu perustuu malliin, jossa materiaalit ja arvo kiertävät, ja lisäarvoa luodaan esimerkiksi palveluiden kautta sekä teknologiaa hyödyntämällä. Siirtyminen lineaarisesta talouden mallista kehämäiseen edellyttää suuria muutoksia ja arvoketjun uudelleenjärjestäytymistä  liiketoiminnassa.Kuluttajat ovat ratkaisevassa asemassa mahdollistamassa muutosta kohti kiertotaloutta. Tulevaisuudessa kuluttajat ovat arvokehässä yhä keskeisempiä ja aktiivisempia toimijoita, mikä on myös edellytys koko kehän toiminnalle. Uudet liiketoimintamallit tulevat tarjoamaan kuluttajille radikaalisti erilaisia palveluita ja tuotteita, mikä edellyttää merkittävää muutosta kuluttajien toimintatavoissa, käytänteissä sekä asenteissa. IoT sekä muut teknologiat ovat merkittävässä roolissa uusien liiketoimintamallien mahdollistajina.


AARRE- projektin tavoitteena on tunnistaa liiketoimintamahdollisuudet ja tarjota ratkaisuja kuinka nämä saavutetaan. Tavoitteen saavuttamiseksi AARRE keskittyy vauhdittamaan kiertotalouden ratkaisuja keskittyen a) kuluttajien rooliin muutoksessa, b) uusiin teknologioihin mallien vauhdittajana, c) menestyksekkäiden liiketoimintamallien elementtien löytämiseen, d) sekä muuttuvien liiketoimintaekosysteemien ymmärtämiseen. AARRE hyödyntää nopeita kokeiluja uusien liiketoimintamahdollisuuksien ja kuluttajien hyväksynnän testaamiseen sekä ympäristövaikutusten arvioimiseksi.