Sign In

AARRE

Mitä kiertotalous on?

IMG-20170103-WA0011 matala.jpg​Vallitseva lineaarinen talous on tulossa tiensä päähän uusiutumattomien luonnonvarojen huvetessa ja kallistuessa. Useat ilmiöt kuten kasvava kulutus, uusi kuluttajasukupolvi, kaupungistuminen, työllisyystilanne, uudet ympäristölait sekä teknologian nopea kehittyminen osaltaan vauhdittavat siirtymistä. Kiertotalouden tavoitteena on jätteetön järjestelmä, jossa materiaalien arvo säilyy tai kasvaa, ne pidetään pitkään tuottavassa käytössä ja niiden käyttäminen uudelleen toteutetaan tehokkaasti. Tuotteille luodaan lisää arvoa palveluiden avulla ja hyödyntämällä teknologiaa viisaasti. Keskeisissä rooleissa ovat tuotteiden suunnittelu siten, että materiaalit ovat tuotteen elinkaaren loppupäässä eroteltavissa ja kierrätettävissä sekä jätteen synnyn ehkäisy.


Edelläkävijämaat, jotka siirtyvät kiertotalouteen ennakoivasti, saavuttavat suurimmat hyödyt. Nämä maat pystyvät luomaan uusia työpaikkoja ja ratkaisuja vientiin sekä lisäämään omavaraisuuttaan raaka-aineiden suhteen. Sitran tuoreen selvityksen mukaan kiertotalous tarjoaa Suomen kansantaloudelle varovasti arvioiden 1,5–2,5 miljardin euron arvopotentiaalin vuoteen 2030 mennessä. Toteutuakseen kiertotalous vaatii uuden tyyppisiä liiketoimintamalleja ja arvoketjujen uudelleenjärjestäytymistä. Merkittävässä asemassa ovat tuotteiden muunneltavuus ja korjaaminen, materiaalien uudelleen käyttö uusissa tuotteissa sekä tuotteiden korvaaminen palveluilla. Usein liiketoimintamallit perustuvat siihen, että valmistaja vastaa tuotteista koko elinkaaren ajan, ja myymisen sijaan tuotteet vuokrataan. Myös jakamistalouden mallit ovat osa kiertotaloutta.


Kiertotalous ei siis ole pelkästään materiaalien tehokasta käyttämistä ja kierrättämistä, vaan se on täysin uusi talousmalli!