Sign In

AARRE

Nopeat liiketoimintakokeilut

Nopeat liiketoimintamallikokeilut: Kokeilu osoittaa kiertotalouden liiketoimintamallin potentiaalin

Nopeilla kokeiluilla saadaan testattua tietoa liiketoimintamallin toteutettavuudesta, houkuttelevuudesta sekä sen ympäristövaikutuksista nopeasti ja kustannustehokkaasti. Kiertotalouden liiketoimintamalleja ideoitaessa ne ovatkin nousseet keskeiseen rooliin.

 

Liiketoimintamallin kokeilut johdattavat kiertotalouteen

Liiketoimintamallikokeilut ovat kasvattaneet viime aikoina merkittävästi suosiotaan. Ne ovat myös keskeisessä roolissa AARRE-projektissa. Luotaessa innovatiivisia liiketoimintamalleja kiertotalouteen nopeat kokeilut mahdollistavat ketterän ja kustannustehokkaan konseptin testaamisen sekä kuluttajien osallistamisen mallin kehittämiseen. Kokeiluissa testattiin kriittisimpiä liiketoimintamallin onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä, oppia kokeilusta ja sitä kautta suunnata joko seuraaviin kokeiluihin tai suoraan liiketoimintamallin lanseeramiseen tai idean hylkäämiseen.

Viisivaiheinen malli liiketoimintamallin kokeilussa

Kokeiluja käsittelevää tieteellistä kirjallisuutta on varsin niukasti. Loimme hankkeessa viisivaiheisen mallin, jossa käydään läpi nopea kokeilu suunnittelusta toteuttamiseen, analyysiin ja seuraaviin askeliin. 

 

Suunnittelun ja analysoinnin työkaluksi loimme AARRE Nopeiden Kokeiluiden Tuloskortin. Kortti ohjaa yrityksiä hypoteesien valinnassa, kokeilusta kerätyn datan suunnittelussa, keräämisprosessissa sekä datan analysoinnissa. Usein tutkittaessa uutta aihealuetta määrällisiä mittareita on hankalaa määritellä tai ne voivat johtaa harhaan. Tästä syystä toimme mukaan laadullisen elementin korostamaan ymmärryksen luonnin tärkeyttä.

 

Nopeiden kokeiluiden tuloskortti.

Voimaa yritysten ja tutkimuslaitosten yhteistyön kautta

Nopean liiketoimintamallikokeilun läpivieminen vaatii resursseja. AARRE-hankkeessa kokeilu toteutettiin yritys-tutkimuslaitosyhteistyönä. Yrityksen roolina oli käytännön puolen suunnittelu ja tutkimusorganisaatio vastasi tutkimuksen suunnittelusta ja toteutuksesta. Viestintä ja markkinointi hoidettiin yhdessä. Yhteistyön kautta saatiin kokeilut resursoitua tehokkaasti ja molemmat kumppanit pystyivät keskittymään itselle luontevimpaan tehtävään. Kokeiluiden tekeminen on uutta maaperää monille toimijoille. Jotta kokeiluista saadaan kaikki hyöty käyttöön, keskustelut niiden läpiviennistä sekä resurssoinnista ja organisoinnista ovat ensiarvoisen tärkeitä.

Työkalut

Rapid Business Model Experimentations Tool

Artikkelit ja konferenssipaperit

Antikainen, M., Aminoff, A., Paloheimo, H. and Kettunen, O. (2017). Designing circular business model experimentation - Case study. The ISPIM Innovation Forum, Toronto, Canada on 19-22 March 2017, www.ispim.org.

Muut julkaisut ja esitykset

Blogit

<< Palaa AARRE -loppuraportin pääsivulle