Sign In

AARRE

Teknologia mahdollistajana

Esineiden internet mahdollistaa tehokkaat kiertotalouden palvelut

Digitaalisuus ja siihen liittyvät teknologiamurrokset, kuten esimerkiksi esineiden internet ja tekoäly, voivat nopeuttaa kiertotalouteen siirtymistä. Yritykset voivat hyödyntää teknologiaa innovatiivisten liiketoimintamallien toteuttamisessa, jolloin kuluttajalle voidaan tarjota helppoja ja tehokkaita kiertotalouden palveluita. AARRE-hankkeessa on tunnistettu potentiaalisimpia teknologioita, sekä tutkittu niiden vaikutuksia köyttäjälähtöisiin liiketoimintamalleihin.

 

Mitä on esineiden internet ja miten sitä hyödynnetään?

Esineiden ja asioiden internetillä (Internet of Things, IoT) tarkoitetaan fyysisiä laitteita, jotka kytkeytyvät internetiin ja pystyvät toimimaan älykkäästi aistimansa tiedon ja vaihtamiensa viestien välityksellä. Esineiden internet perustuu älykkäiden esineiden kykyyn olla i) tunnistettavissa, ii) yhteydessä toisiin, sekä iii) vuorovaikutuksessa toisten laitteiden kanssa. Käsitetasolla erilaisten laitteiden ja antureiden yhdistäminen laajemmiksi tietoverkoiksi on ollut esillä jo useampia vuosikymmeniä, mutta vasta nykyinen edullinen anturitekniikka, langattomat radiot, laskentatehon kasvu, verkkoyhteydet, sekä tuotetun datan suuri määrä ovat mahdollistaneet uudenlaisen liiketoiminnan kehittymisen. Esimerkiksi media- ja musiikkiteollisuus on kokenut suuren murroksen, kun uudet digitaaliseen tietoon ja pilvipalveluihin perustuvat liiketoimintamallit ovat vallanneet alan. Anturit, internet-yhteys, algoritmit ja analytiikka voivat auttaa liiketoiminnan muuttamisessa palveluksi kaupasta ostettujen fyysisten tuotteiden sijaan. Tällöin aiemmin tuotteita ostaneet asiakkaat muuttuvat palveluiden käyttäjiksi ja suhde palveluntarjoajaan muuttuu kiinteämmäksi.

Sen lisäksi, että esineiden internet luo kiertotaloudessa uutta palveluliiketoimintaa, se voi säästää yritysten aikaa ja rahaa. Yritykset voivat tehostaa liiketoimintaansa analysoimalla esineiden internetistä kerättyä tietoa ja käyttämällä sitä päätöksenteon tukena esimerkiksi tuotekehityksessä. Reaaliaikainen ja ennakoiva analytiikka mahdollistavat automatisoinnin, jonka avulla yritykset voivat optimoida prosesseja ja resurssien käyttöä kestävän kehityksen mukaisesti. IoT tarjoaa myös keinot vuorovaikutukseen eri toimijoiden välillä. Teknologia kiertotalouteen siirtymiseen on jo olemassa, mutta mahdollisuudet ovat vielä suurelta osin hyödyntämättä.

 


Kuva. Esineiden internet tehostamassa tulevaisuuden työkaluvuokrauspalvelua.

Artikkelit ja konferenssipaperit

Kallio, J, Antikainen, M. & Kettunen, O.  A tool rental service scenario - IoT technologies enabling a circular economy business model. Accepted to The Eleventh International Conference on Mobile Ubiquitous Computing, Systems, Services and Technologies (UBICOMM 2017), 12 - 16 November 2017, Barcelona, Spain.

Research report: IoT Technologies Accelerating and Enabling Circular Economy

Muut esitykset ja julkaisut

Demo esitetty Sitran WCEF-foorumissa 6.6.2017

<< Palaa AARRE -loppuraportin pääsivulle