Sign In

AARRE

Ympäristöhyödyt

Kiertotalousliiketoimintamallien ympäristöhyödyt 

Kiertotaloutta edistävään liiketoimintamalliin liittyy aina arvolupaus siitä, miten ympäristön tilaa parannetaan tai ympäristökuormitusta vähennetään uuden liiketoiminnan avulla. Lupauksen toteutumisesta vastaa koko tuotteen tai palvelun arvoketju, mukaan lukien kaikki mahdolliset sidosryhmät tuottajista kuluttajiin.

 

Arviointikehikko ympäristöhyödyille

Uusien kiertotaloutta edistävien liiketoimintamallien yhteydessä herää kysymys, onko niiden toiminnalla tosiasiassa positiivinen vaikutus ympäristöön koko arvoketju huomioon ottaen ja miten uudet liiketoimintamallien ympäristövaikutukset (hyödyt ja haitat) voidaan arvioida. Ympäristöhyötyjen ja -arvolupausten todentamiseen tarvitaan kokonaisvaltaista, yrityksille helppokäyttöistä menetelmää.

 


Aarre-hankkeessa kehitetyssä viiden askelman menetelmässä määritetään aluksi ympäristöarvolupaus ja tunnistetaan olennaiset sidosryhmät. Sen jälkeen arvioidaan uuden liiketoimintamallin ympäristöhyödyt. Uuden liiketoimintamallin ympäristövaikutuksia verrataan nykytilanteen vaikutuksiin. Lisäksi pyritään tunnistamaan sellaisia toimenpiteitä, joilla voitaisiin saavuttaa lisähyötyjä. Yrityksille menetelmä on hyödyllinen ympäristölupausten ja niiden toteutumisen välisten yhteyksien hahmottamiseen. Menetelmä on joustava ja räätälöitävissä eri tilanteisiin sopivaksi.

Menetelmää testattiin kolmen erilaisen yrityksen liiketoimintaan. Mukana olivat: 1) suomalainen materiaalinkierrätysyritys, Destaclean Oy, joka valmistaa puukiviä jätepuusta ja betonista, 2) Coreorientin pilotti ”Liiteri”, jonka aikana työkaluja vuokrattiin jakelupisteenä toimivasta liikuteltavasta kontista, ja 3) hollantilainen start-up yritys HOMIE, joka tarjoaa pesukoneita ilmaisella asennuksella ja käyttökertamaksulla.

​ ​ ​Tunnistettuja ympäristöhyötyjä
​PuukiviTyökaluvaja “Liiteri”Pesukone käyttökertamaksulla
 • ​kierrätysmateriaalin käytöllä tuotteessa vältetään neitseellisten luonnonvarojen käyttöä ja
  osa sementin valmistuksen päästöistä
 • puun sisältämän hiilen sitoutuminen pitkäaikaiseen tuotteeseen hillitsee ilmastonmuutosta
 • tuotteen keveys vähentää kuljetusten päästöjä
 • ​työkalujen yhteiskäyttö vähentää uusien työkalujen valmistusta ja samalla neitseellisten luonnonvarojen käyttöä ja valmistuksen päästöjä
 • yhteiskäyttöön tarkoitetut korkealaatuiset tuotteet ja niiden säännöllinen huolto lisäävät työkalujen käyttöikää
 • jakelupisteenä toimiva kontti on energiatehokas ja uudelleen käytettävissä
 • ​pesukoneiden korkealaatuisuus, pitkäikäisyys ja ilmainen huolto vähentävät uusien pesukoneiden valmistusta
 • energiatehokkaat koneet auttavat hillitsemään ilmastonmuutosta
 • käyttäjää opastava digitaalinen näyttö edesauttaa koneen kestävää käyttöä
  käytöstä poistetut koneet kierrätetään tehokkaasti


Työkalut


   Artikkelit ja konferenssipaperit 

Manninen, K., Koskela, S., Antikainen,R., Bocken, N., Dahlbo, H and A. Aminoff. 2018. Do circular economy business models capture environmental value propositions? Journal of Cleaner Production, 171.

Manninen, K. Koskela, S. Antikainen, R., Dahlbo, H. 2016. Do circular economy business models capture environmental value propositions? Finnish Environment Institute. Sustainable Innovation 2016. 21st International Conference 'Circular Economy' Innovation & Design 7th - 8th November 2016. University for the Creative Arts. Epsom, Surrey, UK.

<< Palaa AARRE -loppuraportin pääsivulle