Sign In

BRAND NEW 2015 - 2017

Mikä on Brand New

​Brand New – projektissa tutkitaan yrityskuvan rakentumista ajan saatossa henkilöstön, johdon ja asiakkaan näkökulmista. Yrityksen johto ja markkinointi pystyvät yhä vähemmän kontrolloimaan yrityskuvaa, sillä yrityskuva syntyy yhä vahvemmin asiakkaiden jakamista palvelukokemuksista esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Yrityskuvan rakentamisessa työntekijät, jotka kohtaavat asiakkaita arjessa, ovat entistä tärkeämmässä roolissa. Tutkimme johdon, työntekijöiden ja asiakkaiden mielikuvia yrityksestä sekä vahvistamme työntekijä- ja asiakaslähtöistä yrityskuvan rakentamista.

Brand New-hankkeessa kehitetään kokonaisvaltainen ja monitieteinen lähestymistapa ymmärtää dynaamista yrityskuvan rakentumista keskeisten toimijoiden niin henkilökunnan, asiakkaiden kuin organisaation johdonkin näkökulmista. Hankkeessa kehitetään malleja, menetelmiä ja keinoja yrityksille ja organisaatiolle hyödyntää kehitettyä ymmärrystä kilpailu- ja erottautumistekijänä.

Näin tutkimuksella tuetaan organisaatioiden kilpailukykyisen ja dynaamisen yrityskuvan rakentamista, mitä ei ole aiemmin osattu täysin hyödyntää kasvumahdollisuutena ja kilpailutekijänä. Tieteellisenä uutuusarvona, etenkin B2B liiketoimintaa koskevassa tutkimuksessa, on yrityskuvan monimuotoisen ja monitasoisen dynamiikan ymmärtäminen sekä käytäntölähtöisenä toimijoiden kesken rakentuvana että strategisesti ohjattavana uudistumisvoimana yrityksissä ja asiakassuhteissa. Näin ollen hankkeella on merkittävää tieteellistä uutuusarvoa eri tieteenalojen lähestymistapoja ja käsitteistöä yhdistävänä tutkimuksena.

Monitieteisen konsortion muodostavat VTT, Aalto ARTS ja Hanken sekä kansainväliset yhteistyökumppanit. Organisaatio- ja yrityskumppaneina ovat RTV-Yhtymä Oy, Skanska Oy, Workspace Oy, Tapiolan Lämpö Oy, Kiinteistötyönantajat ry sekä Isännöintiliitto ry. Hanke käynnistyi 1.1.2015 ja kestää 31.12.2017.

Hanke on osa Tekesin Fiiliksestä fyrkkaa-ohjelmaa.