Sign In

BTL2030 2016-2018

Tavoitteet

BTL2030: Vaihe 1: Uuden synteesikaasutusprosessin pilotointi sekä soveltuvuus- ja liiketoimintaselvitykset (2016-2017)

  • Todentaa VTT Bioruukissa tehtävin pilot-kokein uuden kaasutus- ja kaasunpuhdistusprosessin toimivuus ja soveltuvuus synteesikaasun valmistukseen
  • Suunnitella yhteistyöyritysten kanssa valittuihin kohteisiin integroidut tuotantokonseptit ja arvioida niiden hyötysuhteet ja kannattavuus (Kokkola case, metsäteollisuuden tapaukset, kaukolämpö-CHP integrointi: eri lopputuotteet, sivutuote-energian käyttö, sivutuotekaasut, polttoaineen kuivaus, tuhkan hyötykäyttö)
  • Valmistella vaiheen 2 demonstraatiopolut (2-3 kpl) ja hahmotella niiden konsortiot ja rahoitusmahdollisuudet. Selvitetään erityisesti kuinka ensimmäisistä laitoksista saadaan sekä houkuttelevia investoreille että riskitasoltaan mahdollisia teknologiatoimittajille
  • Organisoida toimijoiden välinen yhteistyöfoorumi ja seurata ja arvioida myös kansainvälistä kehitystä (mm. IEA, Ruotsi-yhteistyö, Brasilia-yhteistyö)

kaasutin_Heikkinen_029.jpg