Sign In

BTL2030 2016-2018

Projektin osatehtävät

​Tehtävä 1: Uuden kaasutusprosessin pilotointi 
Tehtävä 2: Soveltuvuusselvitykset
Tehtävä 3: Jatkohankkeiden valmistelu
Tehtävä 4: Kansainvälinen yhteistyö,kilpailevien teknologioiden arviointi
Tehtävä 5: Julkaiseminen, tiedonvaihto,seminaarit