Sign In

DemaNET 2012 - 2014

DemaNET – Teollisuuden uudet verkostomaiset toimintamallit materiaalitehokkuuden ja arvopohjaisen kilpailukyvyn edistäjinä

 

D

emaNET -projektissa tutkitaan, arvioidaan ja edistetään innovatiivisia konsepteja ja verkostopohjaisia toimintamalleja, jotka tukevat suomalaisen teollisuuden dematerialisaatiota, eli tuotantoon käytettävän materiaalin ja energian vähenemistä. Tarkasteltavat konseptit ja toimintamallit ovat uudelleenvalmistus, strategiset ekoteolliset verkostot sekä arvopohjaiset liiketoimintamallit. Projektin tavoitteena on luoda tietoutta ja valmiuksia näiden toimintamallien käyttöönottoon ja siten auttaa suomalaista teollisuutta varautumaan tulevaisuuden ympäristöhaasteisiin. Projektin tuloksena luodaan teollisuudelle uusia verkostomaisia toimintamalleja ja tunnistetaan niiden mahdollisuuksia, edellytyksiä, ajureita ja kannustimia sekä luodaan kehityspolku kohti radikaalia materiaalitehokkuuden parantumista.

Projektiin osallistuvat tutkimusosapuolet: VTT, Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Jyväskylän yliopisto

Projektiin osallistuvat yritykset: Benet Oy, Fortum Oyj, John Deere Forestry Oy, Kemira Oyj, Martela Oyj, Pöyry Finland Oy, Teknologiateollisuus ry, Turun korjaustelakka Oy, UPM Oyj, Tana Oy ja Valtra Oy Ab

Lisätietoa projektista saat englanninkielisiltä sivuiltamme >>