Energiadata, sekä datan vaihto ja myynti, ovat keskeisessä asemassa EDES-projektissa. Projekti keskittyy siihen, miten reaaliaikainen, korkealaatuinen energiadata saadaan eri datalähteistä datan kuluttajan (sekä yritysten että asukkaiden) hyödynnettäväksi. Energiadataa voidaan hyödyntää sekä yritysten toiminnassa, että päätöksenteossa, ja lisäksi data mahdollistaa uudenlaisten, älykkäiden energiapalvelujen kehityksen. Projektin päätavoite on määrittää luotettava ja toimiva digitaalinen infrastruktuuri yrityksille ja kuluttajille reaaliaikaisen energiadatan vaihtoon ja myymiseen Suomessa.  

Projektin tuloksina ovat mm:

  • Uudet mahdollisuudet: Projektissa tarkastellaan muutosajureita, jotka pakottavat energiayritykset muuttamaan toimintaansa tulevaisuuden suuntaan ('digitaalinen transformaatio'), sekä hahmotellaan uudenlaisia skenaarioita, jotka mahdollistavat yritysten liiketoiminnan tavoitteet muutoksen jälkeen.
  • Ekosysteemi-konsepti: Projektissa määritellään energia-sovellusalueen yhteistyöympäristö, joka ottaa huomioon eri toimijoiden vaatimukset. Tämä sisältää myös referenssiarkkitehtuurin, joka mahdollistaa reaaliaikaisen ja luotettavan datan hallinnan, vaihdon ja myynnin eri toimijoiden välillä.
  • Älykäs energiapalvelu –konsepti: Projektissa määritetään uudenlainen, älykäs energiapalvelu, ja kuvataan miten palvelu kehitetään ekosysteemiympäristössä perustuen reaaliaikaisen energiadatan vaihtoon ja hyödyntämiseen.
  • Oppima piloteista: Edellä mainitut tulokset demonstroidaan ja validoidaan piloteissa, joissa yritykset pääsevät kokeilemaan konkreettisesti uusien ideoiden toimivuutta.