Sign In

Smart City –yhteentoimivuusympäristö - Interoperability Environment for Smart Cities (InterCity)

​​​​​​Smart City –yhteentoimivuusympäristö 

Teema.jpgSmart city-ratkaisut ovat tällä hetkellä paljolti sirpaloituneita, minkä vuoksi kaupungit sekä toimialasektorit (esim. liikenne, rakennettu ympäristö ja energia) toimivat erillään. Tämä on johtanut tilanteeseen, jo​ssa innovaatiot eivät leviä kaupunkien ja sektorien välillä ja markkinat eivät pääse kasvamaan. 'Smart City –yhteentoimivuusympäristö' -projektin tavoitteena on vastata tähän haasteeseen ja selvittää sekä kon​​​septoida sitä, miten eri smart city-aihealueen sektoreiden sekä kaupunkien välille voitaisiin synnyttää kansallisen tason yhteentoimivuusympäristö ja markkina

 

Projektin kesto: 1.12.2014 - 30.11.2016

 

Uutisia:

Blogi: "Kohti älykästä kaupunkia - toimittajaloukku, kaikki avoimeksi vai kultainen keskitie?", julkaistu 4.10.2016​

Kokonaiskonseptin raportti saatavilla, lataa yhteenvetokalvot, julkaistu 30.9.2016

Projektin 1. vaiheen raportit saatavilla, julkaistu 5.2.2016

VTT Blogi: "Smart City tulee – kohti yhteentoimivia järjestelmiä vai toimittajaloukkua?", julkaistu 7.9.2015​