Sign In

Jännitteistä uudistumisen voimaa. Keinoja organisaatioille tulkita, ratkaista ja hyödyntää jännitteitä

Tutkimuskysymykset ja -menetelmät

1) Mitkä ovat organisaatioiden keskeisiä jännitteitä, ja miten niihin on johtamisella on vastattu?

2) Miten jännitteitä tunnistetaan ja arvioidaan ja miten niihin vastataan?

3) Miten jännitteiden käsittelyä organisaatioissa voitaisiin parantaa?

 Picture1.png

Tutkimus toteutetaan case-tutkimuksena kahdessa organisaatiossa yhteiskehittämisen menetelmin dialogisia työkaluja hyödyntäen. Hanke kestää vuoden 2019 loppuun.