Sign In

Resurssikontti: tuotteita jätevedestä

TERVETULOA!

​Yhdyskuntajätevesiä ja osin myös teollisuuden jätevesiä voidaan hyödyntää nykyistä selvästi tehokkaammin hiilen ja ravinteiden lähteinä. Teknologian tutkimuskeskus VTT näkee jäteveden raaka-aineena, josta nämä arvoaineet otetaan talteen käyttökohteeseen sopivassa muodossaan. Ideaa viedään nyt eteenpäin pienen mittakaavan jätevesiratkaisuihin tähtäävässä Resurssikontti-projektissa.

HavainnekuvaUusi.jpg  

Jäteveden käsittelyssä menetetään Suomessa Sitran selvitysten perusteella useiden miljoonien eurojen arvosta ravinteita ja hiiltä. Tehokkaalla ravinteiden kierrätyksellä vähennettäisiin vesistöjen rehevöitymistä aiheuttavaa ravinnekuormaa ja mineraalisten lannoitteiden valmistuksesta aiheutuvia ilmastohaittoja.

VTT on suunnitellut Resurssikontti-konseptin, joka koostuu teollisuudessa käytössä tai kehitteillä olevista fysikaalis-kemiallisista menetelmistä. Niitä yhdistetään siten, että aineiden talteenotossa keskitytään nimenomaan muodostuvaan tuotteeseen sen hävittämisen sijaan. Toimintamalli voidaan toteuttaa joustavasti eri suuruusluokissa paikallisesti ja sesonkiratkaisuna, sillä se ei sisällä biologista käsittelyä.

Projektissa parhaiksi havaitut teknologiat yhdistetään liikuteltavaan jätevesipuhdistuskonttiin, jota voidaan käyttää pienen mittakaavan jätevesikohteissa, esimerkiksi saaristo-olosuhteissa, joissa haasteena on taata muutaman kymmenen talouden kokoisen vakituisen asutuksen toimiva jäteveden puhdistus. Saaristo-olosuhteissa jätevedenpuhdistukselle lisähaasteen aiheuttaa kapasiteettivaihtelut kesäisin, kun väestömäärä saattaa kasvaa kesämökkiläisten myötä 10-kertaiseksi. Kapasiteetin vaihteluihin pystytään vastamaan konttiratkaisulla.


Ympäristöministeriön RAKI2-ohjelmaan kuuluva Resurssikontti-projekti alkoi 1.12.2016 ja päättyy 31.12.2017.